Kapital društava za upravljanje investicijskim fondovima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2011
Članak:
Kapital društava za upravljanje investicijskim fondovima
Stranica:
43.
Autor/i:
Mijo JOZIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

U Narodnim novinama, broj 6. i 11. ove godine objavljen je Pravilnik o obliku i vrsti kapitala društava za upravljanje investicijskim fondovima. Tim je pravilnikom propisan način izračunavanja najmanje svote kapitala društava za upravljanje. U ovom članku pojašnjavaju se najbitnije odredbe Pravilnika.

1. Uvod
2. Minimalni kapital društava
3. Struktura kapitala
4. Primjer izračunavanja kapitala

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoFinancijskog