Novosti u oporezivanju trošarinama i posebnim porezima – naftni derivati i kava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2011
Članak:
Novosti u oporezivanju trošarinama i posebnim porezima – naftni derivati i kava
Stranica:
69.
Autor/i:
Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Novim Zakonom o posebnom porezu na kavu uređeno je plaćanje posebnog poreza na kavu koja se uvozi u carinsko područje RH, koji na nešto drukčiji način, u odnosu na odredbe starog zakona, propisuje postupanje s kavom u tuzemnom prometu. Jedan od glavnih ciljeva donošenja ovog zakona je usklađenje zakonodavstva RH sa zakonodavstvom EU. U nastavku se daje pregled najbitnijih odredaba Zakona, tko je porezni obveznik, što je predmet oporezivanja, porezna osnovica, visina posebnog poreza, postupanje sa zalihama kave na dan stupanja zakona i druge porezne obveze. Jednako se tako u nastavku članka daje napomena u vezi s promjenom visine trošarine na motorne benzine i plinsko ulje.

1. Uvod
2. Što donosi uredba o visinama trošarina na motorne benzine i plinsko ulje
3. Novosti u oporezivanju kave posebnim porezom

Hashtags:
#Porezi, #Porezi, #Trošarine, #Trošarine, #TrošarineKava, #TrošarineNaftniDerivati