Oporezivanje kave i bezalkoholnih pića posebnim porezom od 1. srpnja 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2013
Članak:
Oporezivanje kave i bezalkoholnih pića posebnim porezom od 1. srpnja 2013.
Stranica:
98.
Autor/i:
Autor: Zvonimir MARINOVIĆ , dipl. iur.
Sažetak:
Republika Hrvatska je prije pristupanja Europskoj uniji trebala uskladiti nacionalno zakonodavstvo u oporezivanju kave i bezalkoholnih pića s pravnom stečevinom EU. Za razliku od trošarina na alkohol, energente i duhanske proizvode, oporezivanje kave i bezalkoholnih pića nije harmonizirano na razini EU, pa države članice mogu samostalno odlučiti o uređenju nacionalnog zakonodavstva u tom području, pri čemu su ograničene Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.
  U nastavku članka autor piše o oporezivanju kave i bezalkoholnih pića posebnim porezom od 1. srpnja 2013.
  1. Uvod
  2. Predmet oporezivanja
  3. Visine poreza
  4. Porezni obveznik
  5. Sustav odgode plaćanja posebnog poreza
  6. Nastanak porezne obveze
  7. Obračun i dospijeće plaćanja porezne obveze
  8. Oslobođenja i izuzeća od plaćanja posebnog poreza
  9. Kretanje i promet predmeta oporezivanja
  10. Registracija, vođenje evidencije i izvješćivanje
  11. Povrat posebnog poreza
  12. Zaključak
Hashtags:
#Porezi, #Porezi, #Trošarine, #Trošarine, #TrošarineBezalkoholnaPića, #TrošarineKava