Praćenje i planiranje poslovanja pomoću kontrolinga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2011
Članak:
Praćenje i planiranje poslovanja pomoću kontrolinga
Stranica:
105.
Autor/i:
Mr. sc. Davor ŠPAC
Sažetak:

U današnjem poslovnom okruženju poslovni subjekti imaju potrebu, bar jednom godišnje, za izradom plana poslovanja (budžeta). Plan koji se izrađuje za razdoblje od 3 do 5 godina ima primarni cilj projekcije budućih prihoda i rashoda te očekivanog dobitka poslovnog subjekta, ali i procjene svih drugih poslovnih pokazatelja (izdataka, primitaka, potrebnih investicija, očekivanih obveza). Pri izradi tih planova rabe se različiti pristupi planiranja, a ovaj će se članak usmjeriti na prikaz izrade plana na temelju prethodno izrađenih poslovnih slučajeva.

1. Uvod
2. Poslovni plan i uloga kontrolinga
3. prikaz izrade poslovnog slučaja (Business case), uključivanje poslovnog subjekta u godišnji plan te uloga kontrolinga u tome
4. Praktični prikaz uključivanja poslovnog slučaja u plan poslovnog subjekta te naknadna evaluacija poslovnog plana
5. Zaključak

Hashtags:
#Management, #PoslovneFinancije