Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 9.2020, str. 192
Menadžment za budućnost
Autor: Dr. sc. Ivica VOLODER
Mr. sc. Danko SUČEVIĆ

U nešto više od stotinu godina menadžment je postala jako utjecajna i poznata profesija ali današnji kratki zaključak vezan ...

pip - 2.2020, str. 8
Zlouporaba prava na žalbu u postupcima javne nabave
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

Autorica u ovome članku obrazlaže važeće pravno uređenje prava na žalbu u postupcima nabave i navodi primjere zlouporabe procesnih ovlasti ...

rrif - 6.2019, str. 188
Mjerenje učinka zaposlenika i povezivanje s motivacijom i nagrađivanjem
Autor: Ivan VIDAS , struč. spec. oec.

Ljudski resursi su srce poslovnog razvoja i ekspanzije svake organizacije Dijele se na ljudski potencijal i ljudski kapital Ljudski ...

rrif - 3.2019, str. 241
Primjena sustava USALI u hotelijerstvu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Margareta ĐURIĆ , bacc. oec.

Primjer uvođenja jedinstvenoga računovodstvenog sustava u područje hotelijerstva kojemu je cilj osiguravanje kvalitetne informacijske potpore za donošenje odluka menadžmenta ...

Pror - 1.2019, str. 47
Sustavi unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Autor: Davor KOZINA, dipl. oec.

Iz nalaza nadzornih tijela mogu se uočiti propusti u provedbi sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru Taj sustav primjenjuju ...

rrif - 11.2018, str. 225
Kako pojačati emocionalnu inteligenciju za bolji uspjeh u poslu
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

Ovaj je članak posvećen pitanjima kako pojačati vlastitu emocionalnu inteligenciju za veći uspjeh u poslu Prvo slijede objašnjenja elemenata ...

rrif - 11.2018, str. 145
Sustav internih transfernih cijena u financijskim institucijama
Autor: Tihomir BUBLIĆ , mag. oec.

Autor u članku prezentira temu internih transfernih cijena kao osnove upravljanja imovinom i obvezama engl Asset Liability Management dalje ...

rrif - 9.2018, str. 173
Problemi upravljanja konfliktima i strategije menadžerske borbe
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

Međuljudski odnosi u svakoj organizaciji ključna su stvar poslovnog uspjeha ili neuspjeha U današnje vrijeme smatra se da je ...

rrif - 2.2018, str. 229
Upravljanje aktivom i pasivom u financijskim institucijama
Autor: Tihomir BUBLIĆ , mag. oec.

Autor u članku prezentira upravljanje aktivom i pasivom Asset Liability Management ALM u financijskim institucijama i obuhvaća glavne zadatke ...

pip - 9.2017, str. 40
Upravljanje rizicima (risk management) u investicijskim društvima i društvima za upravljanje fondovima (II.)
Autor: Dr.sc. Morana DERENČINOVIĆ RUK , dipl. iur.

U prvom su dijelu ovoga članka obrađeni problematika i pojam rizika upravljanje rizicima i mjerenje rizika te sam proces ...

pip - 7.2017, str. 27
Upravljanje rizicima (risk management) u investicijskim društvima i društvima za upravljanje fondovima (I.)
Autor: Dr.sc. Morana DERENČINOVIĆ RUK , dipl. iur.

Autorica u ovome članku analizira upravljanje rizicima risk management na tržištu kapitala u odnosu na investicijska društva i društva ...

rrif - 12.2016, str. 302
Otpori promjenama u poduzećima
Autor: Dr. sc. Ivica VOLODER

Otpori prema promjenama u poduzećima ili organizacijama predstavljaju već davno poznatu činjenicu Stoga se u bilo koje vrste promjena ...

rrif - 10.2016, str. 198
Kako organizirati „tvornice inovacija“
Autor: Dr. sc. Ivica VOLODER

Brzina promjena odnosno brzina inovacija i mogućnosti koje se pritom otvaraju u tvrtkama te nastojanje kako ih implementirati ili ...

rrif - 10.2016, str. 194
Programi stvaranja lojalnosti kupaca u maloprodaji
Autor: Dr. sc. Dario Dunković

Pretvaranje sporadičnih kupaca u stalne težnja je trgovaca od davnina međutim razvojem prodaje i marketinga ofenzivna se strategija privlačenja ...

rrif - 9.2016, str. 210
Transformacijsko vodstvo kreativnih zaposlenika
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

Kreativni zaposlenici traže kreativno vodstvo U praksi vodstva pokazalo se da različiti oblici autokratskog vodstva kojem je sklona većina ...

Pror - 9.2016, str. 14
Proces planiranja za razdoblje 2017. - 2019. godine
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

Svakako da trenutna politička situacija ima utjecaj na proces planiranja za naredno trogodišnje razdoblje i da će se detaljnija ...

rrif - 8.2016, str. 208
Analiza nefinancijskih pokazatelja
Autor: Dr. sc. Dejan MILJENOVIĆ

U broju 5 16 RRiF a razmotrene su relevantne smjernice i standardi u području izvještavanja o trostrukom rezultatu Međutim poduzeća ...

rrif - 7.2016, str. 228
Emocionalna inteligencija u upravljanju i međuljudskim odnosima
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

Ljudi pokreću radne procese Pokretanje se temelji na motivaciji a motivacija je rezultat emocija Najčešće korištena emocija za pokretanje ljudi ...

rrif - 5.2016, str. 179
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

rrif - 5.2016, str. 174
Kratkoročno planiranje u proizvodnoj djelatnosti
Autor:

Kratkoročno planiranje je postupak kojim se postavljaju ciljevi te određuju budući zadatci i aktivnosti za njihovo ostvarivanje u razdoblju do ...

Mišljenja
Porezni tretman usluge vođenja broda
Utorak, 08.12.2015, 410-19/15-01/277

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 10.2015, str. 220
Poduzetnik i menadžer
Autor: Dr. sc. Mitja JERAJ

U članku se opisuje sinteza specifičnosti poduzetnika i menadžera pregled sličnosti i odgovor na pitanje mogu li poduzetnici zbog svojih ...

Knjiga
Menadžment u teoriji i praksi
16.10.2014

Knjiga Menadžment u teoriji i praksi opisuje funkcije menadžmenta a posebno funkciju vodstva s različitih aspekata i na realan način ...

Naslovnica knjige: Menadžment u teoriji i praksi
rrif - 12.2012, str. 39
Odgovornost uprave za nelikvidnost, insolventnost i neadekvatnost kapitala
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Prezaduženost ili neadekvatnost kapitala u pravilu se odražava na likvidnost a najčešće izražava kao insolventnost poduzetnika U slučaju postojanja takvog ...

rrif - 9.2012, str. 173
Primjena Delfi metode u predviđanju proizvodnje i prodaje
Autor: Mario BUBLE , dipl. oec.

U svakom se trgovačkom društvu postavlja pitanje kako odrediti svoje mjesto na tržištu odnosno kako utvrditi prihvaćenost svojih proizvoda od ...

rrif - 6.2012, str. 51
Kriteriji racionalizacije funkcije eksternog i internog financijskog izvještavanja
Autor: Dr. sc. Marino TURČIĆ

S obzirom na korisnike kojima su upućeni financijski izvještaji financijsko izvještavanje dijeli se u teoriji na eksterno i interno Međutim ...

rrif - 8.2011, str. 15
Upravljanje troškovima u krizi
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

Velika svjetska kriza donijela je mnoge probleme tvrtkama u cijelom svijetu a posebno u malim slabo razvijenim zemljama Nestala su ...

rrif - 4.2011, str. 105
Praćenje i planiranje poslovanja pomoću kontrolinga
Autor: Mr. sc. Davor ŠPAC

U današnjem poslovnom okruženju poslovni subjekti imaju potrebu bar jednom godišnje za izradom plana poslovanja budžeta Plan koji se izrađuje ...

Vijesti
Porez po odbitku
Ponedjeljak, 24.01.2011.

Odgovor na ovo pitanje mogu vidjeti samo pretplatnici na internet izdanje časopisa ovdje Pretplatnik se prethodno treba prijaviti na portal ...

Pitanja i odgovori
POREZ PO ODBITKU
Ponedjeljak, 24.01.2011.

Treba li platiti porez na dobit po odbitku na naknadu za upravljanje (management fee) za osobu zaposlenu u Austriji?

rrif - 12.2010, str. 32
Kontroling prodaje i informacije za bolje planiranje (2. dio)
Autor: Mr. sc. Jasmina Očko

Gotovo da nema priče iz kontrolinga o planiranju koja ne dotiče troškove i u kojoj troškovi nemaju glavnu ulogu Troškovno ...

rrif - 11.2010, str. 178
Poslovno pregovaranje – pravila lijepog ponašanja
Autor: Tatjana GRBAC, dipl. iur.

U prošlom smo broju govorili o opće primjenjivim pravilima lijepog ponašanja s obzirom na poslovno pregovaranje Sada se dakle kako ...

rrif - 11.2010, str. 171
Analiza troškova proizvodnje
Autor: Mr. sc. Lucija BAČIĆ, dipl. oec.
Mr. sc. Davor MANCE, dipl. oec.

Upravljanje poduzećem i planiranje budućeg razvoja temelji se na donošenju takvih poslovnih odluka koje će poduzeću omogućiti maksimizaciju sadašnje vrijednosti ...

rrif - 11.2010, str. 52
Kontroling prodaje i informacije za bolje planiranje (1. dio)
Autor: Mr. sc. Jasmina Očko

Planiranje je redoviti proces koji ponavljamo svake godine Velika je opasnost ako je on samo dosadna rutina koja se zadovoljava ...

rrif - 10.2010, str. 100
Planiranje poslovanja malih i srednjih poduzeća za 2011.
Autor: Andreja ŠVIGIR, dipl. oec. i ovl. rev.

Planiranje nameće razmišljanje o poslovanju traži rješenja potiče kreativnost Ono stvara uvjete za trajno ostvarenje uspjeha te daje mogućnost spoznaje ...

rrif - 10.2010, str. 81
Kontroling u preuzimanju društva
Autor: Danica STRIČEVIĆ, dipl. oec.

Poslovno okruženje brze tržišne promjene i uvjeti poslovanja nameću potrebu praćenja zbivanja u konkurenciji i trenda u gospodarstvu Uprava i ...

rrif - 9.2010, str. 169
Pravila lijepog ponašanja u poslovnim pregovorima
Autor: Tatjana GRBAC, dipl. iur.

U jednoj anketi provedenoj u nas među najbitnije se obilježje kao pretpostavka uspješnog poslovnog pregovaranja svrstala kompetencija pregovarača No ako ...

rrif - 8.2010, str. 92
Kako unaprijediti upravljanje troškovima u poslovanju
Autor: Dr. sc. Dario Dunković

Računovodstvo nije samo sebi svrha nego je jedan od alata koji pomaže u postizanju poslovnog uspjeha i ispunjavanju zahtjeva prema ...

rrif - 7.2010, str. 85
Upravljanje likvidnošću i obrtnim kapitalom
Autor: Andreja ŠVIGIR, dipl. oec. i ovl. rev.

Poslovni je subjekt likvidan kada je u mogućnosti svoju kratkoročnu imovinu pretvoriti u novac i novčane ekvivalente koji trebaju biti ...

Pror - 7.2010, str. 50
Izrada financijskih planova proračunskih korisnika i proračuna za razdoblja 2011. – 2013.
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

Već je započeo proces planiranja proračuna Iako je sam početak procesa planiranja proračuna usmjeren samo na neke osobe njegov završetak ...

rrif - 5.2010, str. 67
Procjena vrijednosti poduzeća i poslovnih rezultata
Autor: Nikola CVJETKOVIĆ, dipl. oec.

U današnjem se poslovanju pred poduzeća kao glavni cilj postavlja maksimiziranje vrijednosti za sve njihove ulagače Budući da poslovanje obilježava ...

rrif - 4.2010, str. 56
Analiza poslovanja na temelju godišnjih financijskih izvještaja (II. dio)
Autor: Prof. dr. sc. Nidžara OSMANAGIĆ-BEDENIK

U RRiF u br 3 10 objavili smo prvi dio članka o analizi poslovanja te je ovaj članak nastavak prethodnoga ...

rrif - 3.2010, str. 59
Analiza poslovanja na temelju godišnjih financijskih izvještaja
Autor: Prof. dr. sc. Nidžara OSMANAGIĆ-BEDENIK

Završetak poslovne godine redovito je povod a i obveza uprave društva da analizira poslovanja društva u prethodnom razdoblju Postavljaju se ...

rrif - 7.2009, str. 45
Kontroling troškova u proizvodnom društvu
Autor: Mr. sc. Jasmina Očko
Andreja Švigir, dipl. oec.

Razvojem suvremenog upravljanja tradicionalna se uloga računovodstva usmjerena uglavnom eksternom izvještavanju ubrzano mijenja i usmjerava prema menadžmentu Suvremeni menadžeri moraju ...

pip - 6.2009, str. 3
Hijerarhijski odnos upravnog odbora i izvršnih direktora monističkog sustava
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC

Autor u ovom članku razmatra pitanja vezana za ustroj organa dioničkog društva u svijetlu posljednjih velikih novela Zakona o trgovačkim ...

rrif - 5.2009, str. 45
Kako zadržati radnike u radnom odnosu unatoč poteškoćama u poslovanju
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Suočeni smo s poteškoćama u gospodarstvu kao u jednom narušenom nizu domino elemenata svjetskih razmjera za koje iz povijesti znamo ...

rrif - 4.2009, str. 125
Međunarodno porezno planiranje – tehnike i instrumenti
Autor: Mr. sc. Nenad KUKIĆ, dipl. oec.

U RRiF u br 12 08 autor je dao prikaz osnovnih pojmova poreznog planiranja i izvora prava U ovom članku ...

rrif - 1.2009, str. 308
Modeli ugovora o zapošljavanju i nagrađivanju izvršnog direktora
Autor: Mr. sc. Esad ČOLAKOVIĆ, dipl. oec.

Ugovaranje radnog odnosa sa svakim zaposlenikom temelji se na obvezatnim sastojcima što ih propisuje Zakon o radu Nar nov br ...

rrif - 12.2008, str. 240
Europski model poslovne izvrsnosti
Autor: Mr. sc. Filip FADIĆ

Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća počinju se kroz poimanje dugoročnog uspjeha u poslovanju sve intenzivnije razvijati i primjenjivati nove spoznaje u ...

rrif - 11.2008, str. 25
Kontroling u međunarodnim poslovnim subjektima
Autor: Mr. sc. Davor ŠPAC

U današnjem okruženju međunarodnog poslovanja menadžment ima potrebu za odjelom koji će vršiti usklađivanje vertikalno i horizontalno kako među odjelima ...