Izrada financijskih planova proračunskih korisnika i proračuna za razdoblja 2011. – 2013.

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 7.2010
Članak:
Izrada financijskih planova proračunskih korisnika i proračuna za razdoblja 2011. – 2013.
Stranica:
50.
Autor/i:
Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Sažetak:

Već je započeo proces planiranja proračuna. Iako je sam početak procesa planiranja proračuna usmjeren samo na neke osobe, njegov završetak obuhvaća sve proračunske korisnike. Usporedno se planira i državni proračun i proračuni lokalnih i regionalnih jedinica. Pri planiranju se ove godine pažnja usredotočuje na obrazloženja financijskog plana. Ona će se mijenjati. O tome i o drugim tekućim i budućim aktivnostima proračuna i proračunskih korisnika pri planiranju proračuna, uključujući i planiranja financijskih planova, pisano je u ovom članku.

1. Uvod

2. Strateško planiranje

3. Povezivanje strateških planova s procesom izrade državnog proračuna za 2011. – 2013.

4. Izrada Smjernica ekonomske i fiskalne politike i Uputa za izradu prijedloga državnog proračuna za razdoblje 2011. – 2013.

5. Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2011. – 2013.

Hashtags:
#Management, #PlaniranjeKorisnikaProračuna, #ProračunskiKorisnici, #Proračunsko, #Proračunsko, #ProračunskoPlaniranje, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo