Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2010. – 2012.

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 10.2009
Članak:
Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2010. – 2012.
Stranica:
19.
Autor/i:
Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
  • Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2010. – 2012.
  • Upute za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2010. – 2012.
  • OBRAZLOŽENJE  PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2010. – 2012.
  • Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2010. – 2012.
  • Uputa za izradu financijskih planova decentraliziranih proračunskih korisnika
  • Hashtags:
    #PlaniranjeKorisnikaProračuna, #ProračunskiKorisnici, #Proračunsko, #Proračunsko, #ProračunskoPlaniranje, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo