Upravljanje rizicima (risk management) u investicijskim društvima i društvima za upravljanje fondovima (I.)

Časopis: Pravo i porezi - 7.2017
Članak:
Upravljanje rizicima (risk management) u investicijskim društvima i društvima za upravljanje fondovima (I.)
Stranica:
27.
Autor/i:
Autor: Dr.sc. Morana DERENČINOVIĆ RUK , dipl. iur.
Sažetak:

      Autorica u ovome članku analizira upravljanje rizicima (risk management) na tržištu kapitala – u odnosu na investicijska društva i društva za upravljanje (investicijskim i mirovinskim) fondovima. Upravljanje rizicima obrađuje se na općenitoj razini te se iznosi određenje rizika, koji se ne treba promatrati kao nešto negativno, nego kao spoj nesigurnosti i izloženosti, ali i kao priliku. Analizira se upravljanje rizicima – što je ono, što znači i zašto je važno – te se prikazuju faze procesa upravljanja rizicima.
      U članku se naglašava i razlika između upravljanja rizicima i mjerenja rizika (risk measurement) kao jednog od stadija upravljanja rizicima koji je bez sumnje danas. iznimno bitan.
      Osobita se pozornost u ovome članku posvećuje korporativnom upravljanju i upravljanju rizicima kao sastavnom dijelu korporativnog upravljanja danas

1. Uvod
2. Rizik, upravljanje rizicima i mjerenje rizika
3. Proces upravljanja rizicima

Hashtags:
#Pravo