Kontroling troškova u proizvodnom društvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2009
Članak:
Kontroling troškova u proizvodnom društvu
Stranica:
45.
Autor/i:
Mr. sc. Jasmina Očko
Andreja Švigir, dipl. oec.
Sažetak:
Razvojem suvremenog upravljanja, tradicionalna se uloga računovodstva, usmjerena uglavnom eksternom izvještavanju, ubrzano mijenja i usmjerava prema menadžmentu. Suvremeni menadžeri moraju mnogo raditi na boljem razumijevanju jezika (upravljačkog) računovodstva, a u tome presudnu ulogu treba imati upravo – kontroling. Računovodstveni se podatci moraju pretvarati u svima razumljive veličine, trendove i pokazatelje. Suvremeno upravljanje maksimalno rabi informacije iz računovodstva koje menadžmentu na razumljiv i jasan način omogućuju donošenje zaključaka, ocjena, procjena i predviđanja.Suradnja s kontrolingom započinje već na ustroju računskog plana društva. Ako će podatci biti ispravno raspoređeni i dobro segmentirani, kontroling će kreirati kvalitetne i jasne poslovne izvještaje. Suradnja kontrolora, informatičara i računovođe u tome je presudna. Ona se u članku prikazuje na području oblikovanja informacija na polju upravljanja troškovima pri izradi najrentabilnijeg proizvoda.
  1. Troškovi – upravljati ili rezati
  2. Vrste troškova i njihova podjela
  3. Kontroling proizvodnje
  4. Oblikovanje proizvodnje cijene
  5. Kontroling prodaje proizvoda
  6. Kontroling u marketingu
  7. Zaključak
Hashtags:
#Management, #Računovodstvo, #RačunovodstvoProizvodnje