Čuvanje poslovne dokumentacije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2011
Članak:
Čuvanje poslovne dokumentacije
Stranica:
34.
Autor/i:
Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Završetkom poslovne godine zaključuju se poslovne knjige i evidencije, sastavljaju financijska i porezna izvješća. Sve isprave, evidencije i izvještaji prikupljaju se zbog pohrane i čuvanja, a to može predstavljati problem, osobito zbog ograničenog prostora u kojem poduzetnik obavlja svoju djelatnost. Više propisa istodobno uređuje koliko se dugo poslovna dokumentacija treba čuvati pa se u nastavku članka pojašnjavaju rokovi i oblici čuvanja poslovne dokumentacije prema Zakonu o računovodstvu i Općem poreznom zakonu.
1. Uvod
2. Vrste poslovne dokumentacije i način njezina čuvanja
3. Rokovi čuvanja
4. Zaključak
Hashtags:
#Obrtnici, #Porezi, #Računovodstvo