Zakon o sprječavanju pranja novca – pitanja i odgovori (2. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2011
Članak:
Zakon o sprječavanju pranja novca – pitanja i odgovori (2. dio)
Stranica:
101.
Autor/i:
Boris MASNJAK, dipl. oec.
Sažetak:
U prethodnom broju časopisa Računovodstvo, revizija i financije objavljen je prvi dio pitanja i odgovora koji se odnosi na provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (Nar. nov., br. 87/08., dalje: Zakon). I u ovom će se broju časopisa nastavno nastojati pružiti odgovori na nedoumice i nerazumijevanja u provođenju mjera i radnji iz Zakona. Pitanja i odgovori iz ovog članka predstavljaju zajedničku cjelinu s prethodnim člankom, sve u nastojanju da se na cjelovit način obradi postupanje obveznika u provedbi Zakona.
1. Zakon propisuje obvezu donošenja godišnjeg programa stručnog usavršavanja i provedbu stručnog usavršavanja. Na koji se način može provesti stručno usavršavanje i što se smatra stručnim usavršavanjem?
2. Zakon je propisao obvezu provođenja interne revizije. Tko je obveznik provođenja revizije i tko može obavljati internu reviziju?
3. Tko je obvezan imenovati ovlaštene osobe i njihove zamjenike i koja su njihova prava i obveze?
4. Kako će obveznici za koje nisu donesene smjernice s listom indikatora donijeti vlastitu listu indikatora i do kojeg roka?
5. Obveznik koji obavlja profesionalne djelatnosti donio je interni akt koji ne odgovara njegovim potrebama odnosno njegovoj djelatnosti. Mogu li interni akt koji npr. koriste ovlašteni mjenjači ili posrednici u trgovini nekretninama koristiti i profesionalne djelatnosti (odvjetnici, bilježnici, računovođe, revizori, porezni savjetnici)? Može li se jedan interni akt odnositi na više djelatnosti po kojima postoji obveza provođenja Zakona?
6. Koje evidencije i na koji način obveznik treba voditi?
7. Koji je status neprofitnih organizacija prema Zakonu?
8. Je li potrebno provoditi dubinsku analizu samo za nove stranke s kojima je uspostavljen poslovni odnos nakon stupanja na snagu Zakona ili je potrebno dubinsku analizu provesti i za „stare“ stranke?
9. Koje se stranke i pod kojim uvjetima mogu procijeniti strankama niskog rizika i što to znači za stranku i obveznika?
10. Mogu li se i pod kojim uvjetima analiza i procjena rizika i dubinska analiza prepustiti trećoj osobi koja bi to za obveznika radila iz usluge?
11. Treba li obveznik prijaviti polog gotovine koji predstavlja polog dnevnog utroška iz redovnog poslovanja stranke?
Hashtags: