Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 11.2020, str. 43
Zakašnjenje sudionika u obveznom odnosu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U članku se obrađuju zakašnjenje dužnika i vjerovnika te opće i specifične posljedice na primjeru pojedinih ugovornih odnosa za obje ...

pip - 10.2020, str. 41
Analiza pravnih učinaka valutne klauzule i instituta konverzije u svjetlu recentne prakse Suda EU-a
Autor: Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.

Autor u članku u bitnim crtama analizira pojedina prijeporna pravna pitanja koja su se pojavila u sudskoj praksi tijekom rješavanja ...

pip - 10.2020, str. 38
Predugovor ili preliminar s praktičarskoga gledišta
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.

Ako neki subjekti žele sklopiti ugovor ali zbog nekog razloga ne odmah nego s vremenskim odmakom na dispoziciji ima obveznopravni ...

pip - 10.2020, str. 31
Promijenjene okolnosti u ugovornom odnosu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Promijenjene okolnosti koje pogađaju jednu ili obje ugovorne strane zbog svoje posljedice pretjerano otežano ispunjenje ili pretjerano veliki gubitak dovode ...

pip - 9.2020, str. 81
Izvođenje kamatne stope na nekretninu prema Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina
Autor: Branimir Majčica , mag. zemlj. menadž

Institut kamatne stope na nekretninu uveden je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina Izvodi se u pristupu direktne kapitalizacije prema formuli ...

pip - 9.2020, str. 65
Raskid ugovora – na temelju zakona (jednostrani raskid)
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Nastavljajući niz tekstova o raskidu ugovora u ovom se članku donosi analiza najvažnijih pitanja povezanih s raskidom ugovora na temelju ...

pip - 7.2020, str. 37
Raskid ugovora u ZOO-u — pojam, raskid voljom stranaka i silom zakona (ex lege)
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

S obzirom na njegovu važnost i aktualnost u ovom se članku obrađuje pojam raskida ugovora razgraničuje se raskid od ostalih ...

pip - 6.2020, str. 82
Odgovornost za neispravan proizvod
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.

Autorica u članku pojmovno određuje institut odgovornosti za neispravan proizvod skrećući pozornost na razlikovanje navedenog instituta od njemu srodnih instituta ...

pip - 6.2020, str. 70
Sklapanje ugovora na daljinu
Autori: Goran TOPIĆ, mag. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.

Epidemija virusa COVID 19 aktualizirala je pitanje sklapanja ugovora na daljinu u situacijama kada se dvije stranke ugovaratelji ne nalaze ...

pip - 5.2020, str. 74
Viša sila / izvanredne okolnosti / slučaj / posebne okolnosti / katastrofa / prirodna nepogoda / izvanredno stanje
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

S pandemijom koronavirusne bolesti u fokus su došle neke pravne teme koje prije nisu plijenile veću pozornost opće javnosti Među ...

pip - 4.2020, str. 75
Viša sila i ugovorni odnosi
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Viša sila sasvim opravdano do sada nije bila važna tema u obveznom pravu u RH niti je bila opsežnije obrađena ...

pip - 3.2020, str. 22
Pobuda kod sklapanja ugovora
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovom se članku obrađuje pobuda i njezina relevantnost u obveznom pravu RH prilikom sklapanja ugovora Pobuda načelno ne utječe ...

pip - 10.2019, str. 50
Prestanak ugovora i prestanak ugovornih obveza
Autor: Nikolina Pavlečić Kučinić , dipl. iur.

Autorica u članku objašnjava prestanak ugovora i prestanak ugovornih obveza s obzirom na to da je pravna struka sveprisutna u ...

pip - 9.2019, str. 43
Pravne posljedice dužnikova zakašnjenja i neispunjenja ugovorne novčane obveze
Autor: Mr. sc. Đurđa Bićanić , dipl. iur.

Autorica u članku obrađuje temu pravne posljedice dužnikova zakašnjenja i neispunjenja ugovorne novčane obveze iz trgovačkih ugovora prema Zakonu o ...

pip - 6.2019, str. 87
Primjena mjerodavnog prava na ugovorne odnose i nadležnost sudova odnosno arbitraža
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC

Autor u članku razmatra primjenu mjerodavnog prava na ugovorne odnose i nadležnost sudova odnosno nadležnost arbitraže u svjetlu novog Zakon ...