Pravne posljedice dužnikova zakašnjenja i neispunjenja ugovorne novčane obveze

Časopis: Pravo i porezi - 9.2019
Članak:
Pravne posljedice dužnikova zakašnjenja i neispunjenja ugovorne novčane obveze
Stranica:
43.
Autor/i:
Mr. sc. Đurđa Bićanić , dipl. iur.
Sažetak:

Autorica u članku obrađuje temu pravne posljedice dužnikova zakašnjenja i neispunjenja ugovorne novčane obveze iz trgovačkih ugovora prema Zakonu o obveznim odnosima i ugovora između poduzetnika te između poduzetnika i osoba javnog prava prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, jer navedena vrsta ugovornih odnosa i poslovnih transakcija ima i najveći utjecaj na gospodarstvo.
Svrha je članka skrenuti pozornost na važnost veće discipline u plaćanju i izvršavanju preuzetih ugovornih novčanih obveza radi izbjegavanja negativnih posljedica zakašnjenja i neispunjenja.

1. Uvod
2. Rok plaćanja ugovorne novčane obveze
3. Obveza ispunjenja preuzete novčane obveze
4. Zakašnjenje i neispunjenje ugovorne novčane obveze
5. Zaključak

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #NeispunjenjeObveze, #NovčaneObveze, #ObvezniOdnosi, #Pravo, #ZakašnjenjeDužnika