Raskid ugovora u ZOO-u — pojam, raskid voljom stranaka i silom zakona (ex lege)

Časopis: Pravo i porezi - 7.2020
Članak:
Raskid ugovora u ZOO-u — pojam, raskid voljom stranaka i silom zakona (ex lege)
Stranica:
37.
Autor/i:
Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

S obzirom na njegovu važnost i aktualnost, u ovom se članku obrađuje pojam raskida ugovora, razgraničuje se raskid od ostalih usporedivih pojmova (otkaz, odustanak, storniranje) te se opisuju dva od triju načina na koji on u specifičnim situacijama može nastati (voljom stranaka i silom zakona, tj. ex lege). Treći način raskida ugovora (na temelju zakona, tj. izjavom na temelju ispunjenih zakonskih pretpostavaka) i opće pravne posljedice raskida bit će obrađeni u članku koji će biti objavljen u br. 9/2020. ovoga časopisa, dok će se specifično raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti čitatelju predstaviti u br. 10. Cilj je toga jednostavno i pregledno, uz usporedni prikaz relevantne sudske prakse najviših sudova RH, predstaviti čitatelju institut raskida ugovora u ZOO-u, osnovne odrednice njegove primjene, ali i određene izazove koje adresati prilikom izražene namjere raskida ugovora moraju uzeti u obzir da bi raskid bio valjan.

1. Uvod
2. Osnovno razlikovanje pojmova
3. Raskid ugovora u čl. 360. ZOO-a
4. Raskid ugovora na temelju volje strana
5. Raskid ugovora silom zakona (ex lege)
6. Zaključak

 

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #ObvezniOdnosi, #Pravo, #RaskidExLege, #RaskidUgovora, #RaskidVoljomStranaka, #ZakonOObveznimOdnosima