Povrat PDV-a stranim poreznim obveznicima za nabavljena dobra i usluge u RH

Časopis: Pravo i porezi - 6.2020
Članak:
Povrat PDV-a stranim poreznim obveznicima za nabavljena dobra i usluge u RH
Stranica:
41.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:
U prošlom broju časopisa Pravo i porezi pisali smo o tome pod kojim uvjetima hrvatski porezni obveznici mogu ostvarivati povrat poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV) u zemljama članicama Europske unije (dalje: EU) i u trećim zemljama. U ovome članku autorice obrazlažu pod kojim uvjetima i na koji način porezni obveznici sa sjedištem, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u drugim državama članicama EU-a i sa sjedištem, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u trećim zemljama ostvaruju povrat PDV-a koji su im zaračunali porezni obveznici sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (dalje: RH).
1. Uvod
2. Temeljni uvjeti za povrat PDV-a poreznim obveznicima iz EU-a
3. Temeljni uvjeti za povrat PDV-a poreznim obveznicima iz trećih zemalja
4. zaključak
Hashtags:
#PDV, #Porezi, #PovratPDV, #StraniPorezniObveznici