Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Pitanja i odgovori
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a
Ponedjeljak, 15.02.2021.

Društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje je porezni obveznik u RH planira zatražiti povrat poreza na dodanu vrijednost dalje ...

rrif - 10.2020, str. 150
Prijenos robe u drugu državu članicu i pravo stranoga poreznog obveznika na povrat PDV-a
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s poreznim položajem prijenosa robe iz jedne u drugu ...

rrif - 9.2020, str. 129
Pravo na odbitak pretporeza i povrat PDV-a
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s pravom na odbitak PDV a u okolnostima kada ...

pip - 6.2020, str. 41
Povrat PDV-a stranim poreznim obveznicima za nabavljena dobra i usluge u RH
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa Pravo i porezi pisali smo o tome pod kojim uvjetima hrvatski porezni obveznici mogu ostvarivati povrat ...

pip - 5.2020, str. 26
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a i iz trećih zemalja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U ovome članku autorice obrazlažu uvjete za povrat PDV a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU a i iz trećih zemalja ...

rrif - 3.2020, str. 157
Povrat PDV-a kupcima iz trećih zemalja u okviru putničkog prometa
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U ovom se članku obrazlaže postupak povrata PDV a stranim državljanima građanima fizičkim osobama iz trećih zemalja odnosno iz ...

rrif - 12.2019, str. 142
Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U časopisu RRiF br 9 19 i 10 19 pisali smo o tome pod kojim uvjetima hrvatski porezni obveznici ...

rrif - 11.2019, str. 83
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz trećih zemalja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U RRiF u br 9 19 i 10 19 pisali smo o tome pod kojim uvjetima hrvatski porezni obveznici ...

rrif - 10.2019, str. 110
Uvjeti za povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz drugih zemalja članica EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U RRiF u br 9 19 pisali smo o tome na koji način porezni obveznici sa sjedištem u Republici ...

rrif - 9.2019, str. 78
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U časopisu RRiF br 8 19 pisali smo o povratu PDV a iz RH poreznim obveznicima iz trećih zemalja ...

rrif - 8.2019, str. 69
Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima iz trećih zemalja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Porezni obveznici koji na području EU a nemaju sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu iz koje su obavljene isporuke prebivalište ...

rrif - 11.2014, str. 112
Uvjeti za povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz trećih zemalja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.

U RRiF u br 10 14 pisali smo o tome pod kojim uvjetima hrvatski porezni obveznici mogu ostvarivati povrat PDV ...

rrif - 9.2013, str. 102
Povrat PDV-a poreznim obveznicima iz trećih zemalja, EU i RH nakon 1. srpnja 2013.
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Novim Zakonom o porezu na dodanu vrijednost propisane su tri kategorije povrata PDV a poreznim obveznicima Prva kategorija povrata ...

rrif - 9.2013, str. 96
Povrat PDV-a kupcima iz trećih zemalja u okviru putničkog prometa
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.

Novi Zakon o PDV u koji je stupio na snagu 1 srpnja 2013 također propisuje mogućnost povrata PDV a ...