Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
Članak:
Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a
Stranica:
142.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      U časopisu RRiF, br. 9/19. i 10/19., pisali smo o tome pod kojim uvjetima hrvatski porezni obveznici mogu ostvarivati povrat poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV) u zemljama članicama Europske unije (dalje: EU), koji su rokovi i način podnošenja zahtjeva te koja se dokumentacija pritom zahtijeva. U ovome članku autorice obrazlažu pod kojim uvjetima i na koji način porezni obveznici sa sjedištem, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u drugoj državi članici EU-a ostvaruju povrat PDV-a koji su im zaračunali porezni obveznici sa sjedištem u RH.

1. Uvod
2. Temeljni uvjeti za povrat PDV-a poreznim obveznicima iz EU-a
3. Zahtjev za povratom – elementi i popunjavanje
4. Primjeri povrata PDV-a poreznim obveznicima iz EU-a
5. Isplata povrata PDV-a poreznim obveznicima iz EU-a
6. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi, #PovratPDV, #StraniPorezniObveznici