Pravo na odbitak pretporeza i povrat PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2020
Članak:
Pravo na odbitak pretporeza i povrat PDV-a
Stranica:
129.
Autor/i:
Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Sažetak:

      Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s pravom na odbitak PDV-a u okolnostima kada porezni obveznik posjeduje samo fiskalni račun kao dokaz primljene usluge, te pravo na povrat pogrešno obračunanog i plaćenog PDV-a jer je porezni obveznik primijenio krivi postupak oporezivanja na predmetnu transakciju.

  1. Uvod
  2. Presuda u predmetu C‑430/19 SC C. F. SRL
  3. Presuda u predmetu C-835/18 SC Terracult SRL
Hashtags:
#C-835/18SC, #C‑430/19SC, #PDV, #Porezi, #PovratPDV, #Pretporez