Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima iz trećih zemalja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2019
Članak:
Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima iz trećih zemalja
Stranica:
69.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Porezni obveznici koji na području EU-a nemaju sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu iz koje su obavljene isporuke, prebivalište ili uobičajeno boravište imaju pravo na povrat PDV-a, pod propisanim uvjetima, koji su im zaračunali porezni obveznici na području RH. Autorice u članku obrazlažu pod kojim uvjetima i na koji način navedeni porezni obveznici ostvaruju povrat poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV-a) koji su im zaračunali porezni obveznici sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (dalje: RH). Zahtjev za povratom PDV-a podnosi se na Obrascu ZP-PDV.

1. Uvjeti za povrat PDV-a poreznim obveznicima iz trećih zemalja
2. Podnošenje zahtjeva za povratom PDV-a poreznim obveznicima iz trećih zemalja
3. Primjeri povrata PDV-a poreznim obveznicima iz trećih zemalja
4. Isplata povrata PDV-a poreznim obveznicima izvan EU-a
5. Zaključak

Hashtags:
#ObrazacZP-PDV, #PDV, #Porezi, #PovratPDV, #treće