Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima sa sjedištem u EU-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2022
Članak:
Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima sa sjedištem u EU-u
Stranica:
135.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

U časopisu RRiF br. 7/22. pisali smo o povratu PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz drugih zemalja članica EU-a, a u RRiF-u br. 8/22. o povratu PDV-a iz RH poreznim obveznicima iz trećih zemalja. U ovome članku autorice obrazlažu pod kojim uvjetima i kako porezni obveznici sa sjedištem, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u drugoj državi članici EU-a ostvaruju povrat PDV-a koji su im zaračunali porezni obveznici sa sjedištem u RH.

  1. Uvod
  2. Uvjeti za povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima iz EU-a
  3. Zahtjev za povratom – elementi i popunjavanje
  4. Primjeri povrata pdv-a poreznim obveznicima iz EU-a
  5. Isplata povrata PDV-a poreznim obveznicima iz EU-a
  6. Zaključak
Hashtags:
#PDV, #PorezniObvezniciIzEU, #PovratPDV