Pravo na isključivanje u radnom pravu

Časopis: Pravo i porezi - 6.2020
Članak:
Pravo na isključivanje u radnom pravu
Stranica:
92.
Autor/i:
Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Sažetak:
Pravo na isključivanje jest pravo radnika da ne komunicira s poslodavcem izvan radnog vremena i radnog mjesta uporabom informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija. Predmetno pravo prva je u svijetu kodificirala Francuska izmjenama i dopunama Zakona o radu koje su stupile na snagu 1. siječnja 2017. godine.
U članku se razmatraju odjeci tog zakonodavstva u ostatku Europe uz teoretske i praktične poteškoće koje nastaju strožim ili blažim uređivanjem komunikacije s poslodavcem izvan radnog vremena.
1. Uvodno
2. Rastući problem
3. Zašto je potrebno novo zakonodavstvo
4. Definicija prava na isključivanje
5. Francuski primjer
6. Pravo na isključivanje u ostatku Europe
7. Nepostojanje prava na isključivanje u RH
8. Mogući načini provedbe prava na isključivanje
9. Poteškoće u provedbi
10. Zaključno
Hashtags:
#Pravo, #PravoNaIsključivanje, #RadniOdnosi, #RadniSpor, #RadnoPravo, #ZakonORadu