Obvezno objavljivanje informacija o potencijalnim aranžmanima agresivnoga poreznog planiranja (MDR – DAC6)

Časopis: Pravo i porezi - 6.2020
Članak:
Obvezno objavljivanje informacija o potencijalnim aranžmanima agresivnoga poreznog planiranja (MDR – DAC6)
Stranica:
49.
Autor/i:
Vanja Martinović , dipl.iur.
Sažetak:
Pojam agresivno porezno planiranje obuhvaća vrlo široko područje poslovnih transakcija, od legalnog izbjegavanja plaćanja poreza do ilegalne utaje poreza, pa treba razlikovati izbjegavanje plaćanja poreza (tax avoidance) kada se ne krše porezna pravila od utaje poreza (tax evasion) kada se krše porezna pravila i propisi. Izbjegavanje poreza uobičajeno se definira kao posvemašnje iskorištenje svih mogućnosti smanjenja porezne obveze u granicama zakona, a utaja poreza pak znači neplaćanje zakonom propisanih poreza.
Autorica u članku objašnjava nova pravila obveznog objavljivanja informacija Poreznoj upravi o potencijalnim aranžmanima agresivnoga poreznog planiranja koja su iz Direktive vijeća (EU) – 2018/822 implementirana u nacionalni propis, a primjena počinje od 1. srpnja 2020. godine. U tom smislu detaljnije razrađuje značenje prekograničnog aranžmana, tko su obveznici izvješćivanja, informacije koje je nužno razmijeniti te rokove i vrste izvješćivanja. Jednako tako pobliže objašnjava obilježja prekograničnih aranžmana o kojima se izvješćuje, s obzirom na to da se uočila potreba njihova detaljnijeg objašnjenja.
1. Uvod
2. Obveznici podnošenja izvješća o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje
3. Informacije koje se razmjenjuju
4. Rokovi i vrste izvješćivanja o prekograničnim aranžmanima
5. Obilježja prekograničnih aranžmana o kojima se izvješćuje
6. Opća obilježja povezana s ispitivanjem osnovne koristi
7. Posebna obilježja povezana s ispitivanjem osnovne koristi
8. Posebna obilježja povezana s prekograničnim transakcijama
9. Posebna obilježja u vezi s automatskom razmjenom informacija i stvarnim vlasništvom
10. Posebna obilježja povezana s transfernim cijenama
11. Zaključak
Hashtags:
#AgresivnoPoreznoPlaniranje, #IzbjegavanjePlaćanjaPoreza, #Porezi, #PoreznoPlaniranje