Primitci radnika i godišnji odmor – aktualna pitanja

Časopis: Pravo i porezi - 6.2020
Članak:
Primitci radnika i godišnji odmor – aktualna pitanja
Stranica:
9.
Autor/i:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

S obzirom na trenutačno aktualna i značajna pitanja, autori u članku razmataju porezno motrište i motrište doprinosa naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora i regresa te bitna pitanja vezana za obračun tih primitaka radnika uz uvodno iznošenje statusno-pravnih pitanja tih primitaka.

1. Uvod
2. Koji je normativni temelj za isplatu naknada vezanih za korištenje godišnjeg odmora i regresa?
3. Što je naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora, a što je to regres?
4. Kako se utvrđuje naknada plaće za godišnji odmor?
5. Kako se utvrđuje visina naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora?
6. Na koji način se obračunava naknada za godišnji odmor?
7. Kako se isplaćuje neoporezivi regres?
8. Kako treba postupiti kada se regres isplaćuje iznad neoporezive svote?
9. Koja je sudbina primitaka vezanih za korištenje godišnjeg odmora i regresa u slučaju ovrhe na plaći radnika?
10. Može li se regres uplatiti u gotovini?

Hashtags:
#GodišnjiOdmor, #IsplataUGotovini, #OvrhaNaPlaći, #Pravo, #PrimitciRadnika, #RadniOdnosi, #RadnoPravo, #Regres