Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Neoporezivi primitci radnika
Petak, 17.09.2021.

box sizing border box Style the tab tab float left border 1px solid ccc background color f1f1f1 width 30 ...

rrif - 7.2021, str. 65
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora, regres i ovrha
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora poslodavac je obvezan radniku isplaćivati naknadu plaće Pitanja vezana uz određivanje svote te naknade i ...

pip - 7.2021, str. 62
Aktualna pitanja naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora i regres
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Autorica u ovome članku na zanimljiv i detaljan način razmatra pitanja vezana za određivanje svote naknade plaće za vrijeme korištenja ...

Snimka webinara
Troškovi osoblja, trajanje 180 min
Srijeda, 09.06.2021.

Autor: I.P.

rrif - 6.2021, str. 171
Pravo na godišnji odmor – najčešća pitanja iz prakse
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

U ovom se članku daju odgovori na najčešća pitanja poslodavaca i radnika u vezi s pravom na godišnji odmor između ...

Snimka webinara
Godišnji odmori - praktična pitanja, trajanje 150 min
Utorak, 04.05.2021.

Autor: I.P.

Vijesti
Nove oznake osobnih primanja u primjeni od 1. ožujka 2021.
Ponedjeljak, 01.03.2021.

U dokumentu Jedinstveni pregledu osnovnih modela poziva na broj uz model HR69 ažuriran je Šifarnik vrste osobnih primanja ostalih i ...

Sudska praksa
Nadležnost suda u sporovima radi regresnih zahtjeva
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 12.2020, str. 127
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Autor:

Sklapanje ugovora o djelu i ili autorskog ugovora roditelja korisnika prava na rad s polovicom punog radnog vremena radi ...

rrif - 12.2020, str. 122
Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Tijekom prosinca u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju prigodne nagrade u novcu ...

Vijesti
Proširen je broj neoporezivih primitaka zaštićenih od ovrhe
Nedjelja, 29.11.2020.

Od 28 studenoga 2020 godine stupanjem na snagu zadnjih novela Ovršnog zakona OZ po prvi put se na zaštićeni račun ...

rrif - 8.2020, str. 155
Računovodstvo po ugovorima o reverzibilnom faktoringu
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

1 Uvod 2 Prezentiranje u bilanci 3 Prestanak priznavanja financijske obveze 4 Prezentiranje u izvještaju o novčanim tijekovima 5 Bilješke ...

rrif - 6.2020, str. 80
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora, regres i ovrha
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Prema odredbama Zakona o radu radnici pod određenim uvjetima ostvaruju pravo na godišnji odmor i to puni ili razmjerni ...

pip - 6.2020, str. 9
Primitci radnika i godišnji odmor – aktualna pitanja
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

S obzirom na trenutačno aktualna i značajna pitanja autori u članku razmataju porezno motrište i motrište doprinosa naknade plaće za ...

pip - 5.2020, str. 81
Obveznopravna odgovornost sudionika u gradnji
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

U članku se obrađuju pitanja povezana s odgovornosti izvođača i drugih sudionika u gradnji za nedostatke izvršenih radova Posebna pozornost ...

pip - 3.2020, str. 18
Pravni položaj jamca u kreditnom odnosu
Autor: Ivana KUHAR, dipl.iur.

U članku se iznosi pregled ključnih zakonom predviđenih prava i obveza jamaca u kreditnom odnosu te se razrađuje njihov pravni ...

Sudska praksa
Zabrana sklapanja ugovora sa samim sobom
Ponedjeljak, 17.02.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Pravo na regres
Četvrtak, 23.01.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 1.2020, str. 118
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

OBVEZNO PRAVO NAKNADA ŠTETE ZA DUŠEVNU BOL čl 200 ZOO a 91 Imajući u vidu da se uslijed uznemiravanja ...

rrif - 9.2019, str. 43
Aktualna pitanja iz prakse
Autor:

Davati savjet odnosno mišljenje podložno je rizicima Prvi je način na koji nam je stranka izložila problem Jesu li ...

rrif - 7.2019, str. 68
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i regres
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

U svrhu obnove psihofizičkih radnih sposobnosti radnici ostvaruju pravo na godišnji odmor i to puni ili razmjerni dio dok ...

pip - 7.2019, str. 27
O pravima lokalnih dužnosnika u povodu odluke Ustavnog suda br. U-III-273/2016
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.

U pojedinim jedinicama lokalne samouprave prava općinskih načelnika gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika poistovjećivala su se sa službeničkim pravima ...

Sudska praksa
Regresni zahtjev – zastarni rok
Srijeda, 15.05.2019.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 5.2019, str. 125
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Neisplata ugovorene plaće otpust duga čl 203 ZOO a Nalog računovodstvu od strane tužitelja kao radnika direktora ujedno ...

Sudska praksa
Prioritetne tražbine u predstečajnom postupku
Srijeda, 16.01.2019.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Pitanja i odgovori
Isplata božićnice
Ponedjeljak, 17.12.2018.

Željeli bismo radnicima isplatiti božićnicu Međutim nekolicina naših radnika ima određenu ovrhu na novčanoj tražbini po računu te smo za ...

pip - 10.2018, str. 72
Plaće i druga materijalna prava radnika po kolektivnom ugovoru za Hrvatske autoceste iz 2018. godine
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.

Dana 1 veljače 2018 godine sklopljen je novi kolektivni ugovor za Hrvatske ceste Ugovor radnicima daje pravo na 1 000 ...

rrif - 9.2018, str. 73
Neoporezive i druge isplate osobama na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Poslodavac može s nezaposlenom osobom prema određenim uvjetima primjenom mjere aktivne politike u zapošljavanju prema posebnom propisu sklopiti pisani ...

rrif - 9.2018, str. 57
Odgovori na pitanja iz prakse
Autor:

U ovoj se rubrici daju odgovori na aktualna računovodstvena porezna i pravna pitanja iz poslovne prakse Pitanja se odnose ...

Sudska praksa
Opći zastarni rok
Četvrtak, 12.07.2018.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Vijesti
Isplata regresa za 2018. godinu
Četvrtak, 05.07.2018.

Pravo na isplatu regresa radnici ostvaruju na temelju kolektivnog ugovora ugovora o radu pravilnika o radu odluka poslodavaca na ...

pip - 7.2018, str. 73
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Ništetnost ugovora čl 103 ZOO a 91 Ništetan je ugovor koji je protivan prisilnim propisima osim ako cilj ...

rrif - 7.2018, str. 73
Ovrha na regresu i naknadi plaće za vrijeme godišnjeg odmora
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku razmatra regres i naknadu plaće za vrijeme godišnjeg odmora s motrišta ovrhe nad tim primitcima ...

rrif - 7.2018, str. 66
Regres i naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora poslodavac je obvezan radniku isplaćivati naknadu plaće Pitanja vezana uz određivanje svote navedene naknade ...

Sudska praksa
Regres u slučaju prava na razmjerni dio godišnjeg odmora
Ponedjeljak, 11.06.2018.

Županijski sud

Pror - 6.2018, str. 61
Godišnji odmor državnih i javnih službenika i namještenika u 2018. godini
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.

Prema općem izvoru radnog prava državni službenici i namještenici imaju pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu ...

pip - 5.2018, str. 25
Sve o godišnjim odmorima državnih, javnih i lokalnih službenika i namještenika te dužnosnika u 2018. godini
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.

U vrijeme izrade planova korištenja godišnjeg odmora za 2018 godinu iz pera autorice donosi se vrlo aktualan članak koji ...

Sudska praksa
Naknada trećoj osobi za troškove uzdržavanja
Utorak, 10.04.2018.

Županijski sud

rrif - 3.2018, str. 153
Neoporezivi primitci u poreznim i radno-pravnim evidencijama
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Iako je prikazivanje neoporezivih primitaka u JOOPD u aktualno već nekoliko godina u praksi se još uvijek pojavljuju dvojbe ...

Pitanja i odgovori
Rad kod dva poslodavca i godišnji odmor
Ponedjeljak, 12.02.2018.

Kako radnik ostvaruje pravo na godišnji odmor kada radi kod dva poslodavca u nepunom radnom vremenu ostvarujući na taj način ...

Pitanja i odgovori
Promjena subjekata obveznopravnog ugovora
Četvrtak, 18.01.2018.

Ako se jedna stranka ugovora zamijeni drugom je li riječ tada o novom ugovoru ili postojeći ugovor ostaje na snazi ...

Sudska praksa
Rokovi zastare kod ugovora o osiguranju
Ponedjeljak, 11.09.2017.

Županijski sud

Vijesti
Dopustivost isplate regresa u gotovini?
Utorak, 11.07.2017.

Iako većina poslodavaca isplaćuje potporu regres za godišnji odmor na tekući račun zaposlenika u nekim slučajevima to čine i ...

Mišljenja
Isplata regresa za korištenje godišnjeg odmora za 2017. godinu
Četvrtak, 06.07.2017, 402-13/17-01/00003

Davatelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

pip - 7.2017, str. 119
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Obračun PDV a na isporuke građevinskih usluga u EU Mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama smatra se mjesto ...

pip - 7.2017, str. 94
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Autor:

Izračun dnevnica za službenike i namještenike u javnim službama i postupak izdavanja suglasnosti za nova radna mjesta u srednjoškolskim ...

pip - 7.2017, str. 76
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

II Porez na promet nekretnina Razvrgnuće suvlasničke zajednice III Porez na dohodak Isplata primitaka po osnovi ugovora o djelu i ...

rrif - 6.2017, str. 85
Regres i naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora predstavlja svotu koju je poslodavac dužan isplaćivati raniku za vrijeme korištenja tog odmora ...

rrif - 5.2017, str. 144
Indosiranje mjenice
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.

Nakon sveopćeg prihvaćanja zadužnice kao primarnog financijskog instrumenta osiguranja plaćanja mjenica je izgubila tu ulogu kako za osiguranje obveza ...

Mišljenja
Porezni tretman naknade za obradu zahtjeva kod faktoringa
Četvrtak, 19.01.2017, 410-01/16-01/2709

Davatelj: Porezna uprava