Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2023, str. 132
Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

U vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju prigodne nagrade u novcu i naravi Neoporeziva ...

rrif - 7.2023, str. 159
Privremeni dodatak na plaću i regres za javne i državne službe
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.

Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 15 lipnja 2023 godine donijela je Odluku o isplati privremenog dodatka na plaću ...

rrif - 7.2023, str. 77
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i regres
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora poslodavac je obvezan radniku isplaćivati naknadu plaće Uz plaću radnici mogu pod određenim uvjetima kao ...

Vijesti
Privremeni dodatak na plaću u javnom području
Srijeda, 28.06.2023.

Na temelju posebnih odluka Vlade Republike Hrvatske osobe koje rade u javnom području državni i javni službenici i namještenici dobili ...

rrif - 6.2023, str. 156
Aktualna pitanja korištenja godišnjeg odmora
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Autorica u ovome članku razmatra pitanja koja se učestalo pojavljuju u aktualnoj praksi a odnose se na korištenje godišnjeg odmora ...

rrif - 6.2023, str. 78
Hrvatska turistička kartica – neoporeziva nadoknada troškova za odmor
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Hrvatska turistička kartica predstavlja projekt na temelju kojeg bi se trebala povećati potrošnja hrvatskih građana u ugostiteljstvu i turističkim sadržajima ...

Snimka webinara
Godišnji odmori - praktična pitanja, trajanje 137 min
Ponedjeljak, 15.05.2023.

Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Sudska praksa
Regresna tužba / analiza alkohola u krvi
Četvrtak, 11.05.2023.

Županijski sud u Zagrebu

pip - 5.2023, str. 101
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Tijek zatezne kamate naknada štete čl 12 st 4 ZOO a Pri donošenju odluke o tijeku zateznih ...

Snimka webinara
Neoporezivi primitci, trajanje 185 min
Srijeda, 29.03.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Mišljenja
Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada
Ponedjeljak, 27.03.2023, 110-01/23-01/73

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada
Utorak, 24.01.2023, 110-01/23-01/01

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Vijesti
Dopustiva/nedopustiva primanja u sprječavanju sukoba interesa
Ponedjeljak, 12.12.2022.

S obzirom na to da obveznici primjene Zakona o sprječavanju sukoba interesa Nar nov br 143 21 dalje Zakon ne ...

rrif - 12.2022, str. 144
Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana
Autor: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

U vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju prigodne nagrade u novcu i naravi Neoporeziva ...

Sudska praksa
Regresna odgovornost radnika
Ponedjeljak, 14.11.2022.

Županijski sud u Slavonskom brodu

Sudska praksa
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
Ponedjeljak, 14.11.2022.

Županijski sud u Zagrebu

pip - 11.2022, str. 96
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Pravo na naknadu štete čl 23 ZOOP a Imajući u vidu da je D Š koristio predmetno ...

Sudska praksa
Ugovor o osiguranju - regresna odgovornost
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Splitu

pip - 10.2022, str. 80
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Ugovor o osiguranju regresna odgovornost čl 939 ZOO a 91 S obzirom na to da iz stanja ...

pip - 10.2022, str. 11
Povećani neoporezivi primitci
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Pravilnikom o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak ustanovljeno je povećanje neoporezivih iznosa primitaka koji su stupili na ...

rrif - 10.2022, str. 16
Povećani neoporezivi primitci u 2022. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Vlada Republike Hrvatske je u Narodnim novinama 104 22 objavila Zaključak prema kojemu se zadužuje ministar financija da donese Pravilnik ...

rrif - 7.2022, str. 57
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i neoporezivi primitci
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora poslodavac je obvezan isplaćivati radniku naknadu plaće Uz plaću radnici mogu pod određenim uvjetima kao ...

rrif - 4.2022, str. 51
Računovodstveno i porezno motrište faktoringa
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje poslova faktoringa prema zahtjevima računovodstvenih standarda ovisno o njihovoj vrsti Uz to definira i ...

Sudska praksa
Naknada štete i odgovornost suvlasnika
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Zahtjev za naknadu troškova premještaja vozila
Petak, 10.12.2021.

Županijski sud u Velikoj Gorici

rrif - 12.2021, str. 122
Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

U vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju prigodne nagrade u novcu i naravi Neoporeziva ...

pip - 10.2021, str. 95
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Regres kao sastavni dio obračunske osnovice za isplatu naknade plaće Nepravomoćno rješenje o invalidskoj mirovini zbog potpunog gubitka radne ...

rrif - 7.2021, str. 65
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora, regres i ovrha
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora poslodavac je obvezan radniku isplaćivati naknadu plaće Pitanja vezana uz određivanje svote te naknade i ...

pip - 7.2021, str. 62
Aktualna pitanja naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora i regres
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Autorica u ovome članku na zanimljiv i detaljan način razmatra pitanja vezana za određivanje svote naknade plaće za vrijeme korištenja ...

rrif - 6.2021, str. 171
Pravo na godišnji odmor – najčešća pitanja iz prakse
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

U ovom se članku daju odgovori na najčešća pitanja poslodavaca i radnika u vezi s pravom na godišnji odmor između ...

Vijesti
Nove oznake osobnih primanja u primjeni od 1. ožujka 2021.
Ponedjeljak, 01.03.2021.

U dokumentu Jedinstveni pregledu osnovnih modela poziva na broj uz model HR69 ažuriran je Šifarnik vrste osobnih primanja ostalih i ...

Sudska praksa
Nadležnost suda u sporovima radi regresnih zahtjeva
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 12.2020, str. 127
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Sklapanje ugovora o djelu i ili autorskog ugovora roditelja korisnika prava na rad s polovicom punog radnog vremena radi ...

rrif - 12.2020, str. 122
Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Tijekom prosinca u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju prigodne nagrade u novcu ...

Vijesti
Proširen je broj neoporezivih primitaka zaštićenih od ovrhe
Nedjelja, 29.11.2020.

Od 28 studenoga 2020 godine stupanjem na snagu zadnjih novela Ovršnog zakona OZ po prvi put se na zaštićeni račun ...

rrif - 8.2020, str. 155
Računovodstvo po ugovorima o reverzibilnom faktoringu
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

1 Uvod 2 Prezentiranje u bilanci 3 Prestanak priznavanja financijske obveze 4 Prezentiranje u izvještaju o novčanim tijekovima 5 Bilješke ...

rrif - 6.2020, str. 80
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora, regres i ovrha
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Prema odredbama Zakona o radu radnici pod određenim uvjetima ostvaruju pravo na godišnji odmor i to puni ili razmjerni ...

pip - 6.2020, str. 9
Primitci radnika i godišnji odmor – aktualna pitanja
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

S obzirom na trenutačno aktualna i značajna pitanja autori u članku razmataju porezno motrište i motrište doprinosa naknade plaće za ...

pip - 5.2020, str. 81
Obveznopravna odgovornost sudionika u gradnji
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

U članku se obrađuju pitanja povezana s odgovornosti izvođača i drugih sudionika u gradnji za nedostatke izvršenih radova Posebna pozornost ...

pip - 3.2020, str. 18
Pravni položaj jamca u kreditnom odnosu
Autor: Ivana KUHAR, dipl.iur.

U članku se iznosi pregled ključnih zakonom predviđenih prava i obveza jamaca u kreditnom odnosu te se razrađuje njihov pravni ...

Sudska praksa
Zabrana sklapanja ugovora sa samim sobom
Ponedjeljak, 17.02.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Pravo na regres
Četvrtak, 23.01.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 1.2020, str. 118
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO NAKNADA ŠTETE ZA DUŠEVNU BOL čl 200 ZOO a 91 Imajući u vidu da se uslijed uznemiravanja ...

rrif - 9.2019, str. 43
Aktualna pitanja iz prakse

Davati savjet odnosno mišljenje podložno je rizicima Prvi je način na koji nam je stranka izložila problem Jesu li ...

rrif - 7.2019, str. 68
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i regres
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

U svrhu obnove psihofizičkih radnih sposobnosti radnici ostvaruju pravo na godišnji odmor i to puni ili razmjerni dio dok ...

pip - 7.2019, str. 27
O pravima lokalnih dužnosnika u povodu odluke Ustavnog suda br. U-III-273/2016
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.

U pojedinim jedinicama lokalne samouprave prava općinskih načelnika gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika poistovjećivala su se sa službeničkim pravima ...

Sudska praksa
Regresni zahtjev – zastarni rok
Srijeda, 15.05.2019.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 5.2019, str. 125
Domaća sudska praksa i stajališta

Obvezno pravo Neisplata ugovorene plaće otpust duga čl 203 ZOO a Nalog računovodstvu od strane tužitelja kao radnika direktora ujedno ...

Sudska praksa
Prioritetne tražbine u predstečajnom postupku
Srijeda, 16.01.2019.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Pitanja i odgovori
Isplata božićnice
Ponedjeljak, 17.12.2018.

Željeli bismo radnicima isplatiti božićnicu Međutim nekolicina naših radnika ima određenu ovrhu na novčanoj tražbini po računu te smo za ...