Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i neoporezivi primitci

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2022
Članak:
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i neoporezivi primitci
Stranica:
57.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora poslodavac je obvezan isplaćivati radniku naknadu plaće. Uz plaću radnici mogu, pod određenim uvjetima, kao naknadu za povećane troškove ostvariti neoporezivo regres u svoti od 3.000,00 kn te naknadu za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam u svoti od 2.500,00 kn neoporezivo, ali samo na temelju Hrvatske turističke kartice. O svemu tome detaljnije pišemo u nastavku.

  1. Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
  2. Utvrđivanje visine naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora
  3. Isplata neoporezivog i oporezivog regresa
  4. Hrvatska turistička kartica
Hashtags:
#GodišnjiOdmor, #HrvatskaTurističkaKartica, #NaknadaPlaće, #Regres