Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora, regres i ovrha

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2020
Članak:
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora, regres i ovrha
Stranica:
80.
Autor/i:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      Prema odredbama Zakona o radu radnici, pod određenim uvjetima, ostvaruju pravo na godišnji odmor, i to puni ili razmjerni dio. Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora predstavlja svotu koju je poslodavac obvezan isplaćivati radniku za vrijeme korištenja tog odmora, dok regres predstavlja materijalno pravo radnika koje se može ostvariti samo na temelju akata koji uređuju prava radnika. Radi povećanih troškova koji radniku mogu nastati na godišnjem odmoru, poslodavci prema poreznim propisima mogu radnicima prigodno isplatiti neoporezivu naknadu koja se naziva regres. Regres predstavlja materijalno pravo koje nesporno ostvaruju samo oni radnici kojima je to pravo zajamčeno na temelju nekog akta koji uređuje prava radnika, drugi pak radnici to pravo ostvaruju na temelju volje poslodavca za isplatom tog primitka. O tome pišemo u nastavku.

1. Utvrđivanje naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora
2. Isplata neoporezivog i oporezivog regresa
3. Ovrha i isplata regresa u gotovu novcu

Hashtags:
#JOPPD, #NaknadaPlaće, #Ovrhe, #Plaće, #PorezNaDohodak, #Regres, #TroškoviOsoblja