Pravni položaj jamca u kreditnom odnosu

Časopis: Pravo i porezi - 3.2020
Članak:
Pravni položaj jamca u kreditnom odnosu
Stranica:
18.
Autor/i:
Ivana Kuhar , dipl.iur.
Sažetak:

U članku se iznosi pregled ključnih zakonom predviđenih prava i obveza jamaca u kreditnom odnosu te se razrađuje njihov pravni položaj kroz različite faze tog odnosa. Autorica se u članku posebno osvrće na utjecaj koji imaju promjene u kreditnom odnosu na položaj jamca, na regresno pravo jamca po ispunjenju obveze korisnika kredita te na položaj jamca u insolvencijskim postupcima nad korisnikom kredita. Zaključno se upućuje na mogućnosti poboljšanja pravnog položaja jamca u kreditnom odnosu na razini odnosa s bankom i na razini odnosa s korisnikom kredita.

1. Uvod
2. Zakonodavni okvir i osnovna obilježja kreditnog odnosa i jamstva
3. Položaj jamca za vrijeme trajanja kreditnog odnosa
4. Položaj jamca po dospijeću obveza iz ugovora o kreditu
5. Položaj jamca u insolvencijskom postupku nad korisnikom kredita
6. Zaključno o mogućnostima poboljšanja položaja jamca

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Jamstvo, #PoložajJamca, #Pravo, #UgovorOKreditu, #ZakonOObveznimOdnosima