Pravo i porezi 3/2020

Tiskano izdanje 8,28 EUR
62,39 KN
Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Novi zakoni – veljača 2020. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Što prijedlog novog Zakona o strancima znači za zapošljavanje državljana trećih zemalja u 2020. godini
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Stjecanje hrvatskog državljanstva – novìne
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.
Udruge – poslovi povjereni županijama
Autor: Kristina BOSNIĆ , dipl. iur.
Pravni položaj jamca u kreditnom odnosu
Autor: Ivana KUHAR, dipl.iur.
Pobuda kod sklapanja ugovora
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Pojam opasne stvari i pojam opasne djelatnosti
Autor: Izv.prof.dr.sc. Loris BELANIĆ
Prava kupca na temelju jamstva za ispravnost prodane stvari (garancije)
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.
Važan razlog za opoziv člana uprave u dioničkom društvu u domaćoj sudskoj praksi
Autor: Marko DOLENEC , mag. iur.
Dopunski rad
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.
Radni odnos u svjetlu novele Zakona o službi u Oružanim snagama RH
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Zasnivanje radnog odnosa u školskim ustanovama – uvjeti natječaja
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Porezno motrište i motrište doprinosa likvidatora
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Tumačenje europskih propisa o PDV-u — upute Odbora za PDV (EU)
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Novele propisa o investicijskim fondovima
Autor: Dr.sc. Morana DERENČINOVIĆ RUK , dipl. iur.
Ususret mreži 5G
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika