Pravo i porezi

Tiskano izdanje 62,40 kn
E-izdanje 56,50 kn
Uvodnik glavnog urednika
pip - 3.2020, str. 2
Novi zakoni – veljača 2020. godine
pip - 3.2020, str. 3
Što prijedlog novog Zakona o strancima znači za zapošljavanje državljana trećih zemalja u 2020. godini
pip - 3.2020, str. 7
Stjecanje hrvatskog državljanstva – novìne
pip - 3.2020, str. 10
Udruge – poslovi povjereni županijama
pip - 3.2020, str. 14
Pravni položaj jamca u kreditnom odnosu
pip - 3.2020, str. 18
Pobuda kod sklapanja ugovora
pip - 3.2020, str. 22
Pojam opasne stvari i pojam opasne djelatnosti
pip - 3.2020, str. 27
Prava kupca na temelju jamstva za ispravnost prodane stvari (garancije)
pip - 3.2020, str. 33
Važan razlog za opoziv člana uprave u dioničkom društvu u domaćoj sudskoj praksi
pip - 3.2020, str. 38
Dopunski rad
pip - 3.2020, str. 43
Radni odnos u svjetlu novele Zakona o službi u Oružanim snagama RH
pip - 3.2020, str. 50
Zasnivanje radnog odnosa u školskim ustanovama – uvjeti natječaja
pip - 3.2020, str. 54
Porezno motrište i motrište doprinosa likvidatora
pip - 3.2020, str. 58
Tumačenje europskih propisa o PDV-u — upute Odbora za PDV (EU)
pip - 3.2020, str. 65
Novele propisa o investicijskim fondovima
pip - 3.2020, str. 74
Ususret mreži 5G
pip - 3.2020, str. 78
Jezik u pravu
pip - 3.2020, str. 83
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 3.2020, str. 84
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 3.2020, str. 89
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma
pip - 3.2020, str. 94
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
pip - 3.2020, str. 98
Domaća sudska praksa i stajališta
pip - 3.2020, str. 99
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 3.2020, str. 116
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 3.2020, str. 124