Dopunski rad

Časopis: Pravo i porezi - 3.2020
Članak:
Dopunski rad
Stranica:
43.
Autor/i:
Goran Topić , mag. iur.
Sažetak:

Autor u članku obrađuje institut dopunskog rada koji je s trenutačno važećom verzijom Zakona o radu uveden u hrvatski radnopravni sustav kako bi zadovoljio određene potrebe, odnosno zahtjeve radnika, poslodavaca i države. Zakonsko uređenje dopunskog rada propisuje znatna ograničenja, no svejedno je dostupan širokom broju radnika pa je stoga i zanimljiv za detaljnije predstavljanje.

1. Uvod
2. Dopunski rad radnika s ugovorom na puno radno vrijeme
3. Dopunski rad radnika s ugovorima na nepuno radno vrijeme
4. Ugovor o dopunskom radu
5. Raspored radnog vremena
6. Prekovremeni rad
7. Nejednaki raspored i preraspodjela radnog vremena
8. Prava radnika u dopunskom radu
9. Prekršajne odredbe i upravne mjere
10.   Zaključak

 

 

 

Hashtags:
#DopunskiPoslodavac, #DopunskiRad, #Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo, #UgovorORadu, #ZakonORadu