Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 8.2023, str. 62
Obračun plaće za dodatni rad radnika
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Radi sprječavanja rada na crno te angažiranja radnika putem ugovora o djelu na poslovima za koje je potrebno sklopiti ugovor ...

pip - 4.2023, str. 9
Novi režim dodatnoga (dopunskog) rada
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovom se članku na jezgrovit način prikazuje institut dodatnog rada koji je starim zakonskim rješenjem bio šturo normiran a ...

rrif - 3.2023, str. 183
Dodatan (dopunski) rad prema izmijenjenom Zakonu o radu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Dodatan rad radnika do sada u praksi poznat i pod nazivom dopunski rad ugovara se na način u razdoblju i ...

rrif - 3.2022, str. 96
Plaća i ostali primitci radnika zaposlenog na nepuno radno vrijeme
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ako poslodavac ne može radniku ponuditi puni opseg rada a ipak zbog prirode posla s radnikom treba sklopiti ugovor o ...

Pitanja i odgovori
Pojam dopunskog rada
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Što je to dopunski rad i kojim je člankom zakona uređen?

rrif - 3.2021, str. 93
Obračun plaće za dopunski rad radnika
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Radi sprječavanja rada na crno te angažiranja radnika putem ugovora o djelu na poslovima za koje je potrebno sklopiti ugovor ...

rrif - 8.2020, str. 167
Nepuno radno vrijeme radnika – aktualna pitanja
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

S obzirom na okolnosti prouzročene bolešću COVID 19 i smanjenjem opsega poslovanja sve veći broj poslodavaca za svoje radnike ...

rrif - 5.2020, str. 79
Obračun plaće u nepunom radnom vremenu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ako poslodavac ne može ponuditi radniku puni opseg rada a ipak radi prirode posla treba s radnikom sklopiti ugovor ...

pip - 3.2020, str. 43
Dopunski rad
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor u članku obrađuje institut dopunskog rada koji je s trenutačno važećom verzijom Zakona o radu uveden u hrvatski radnopravni ...

rrif - 7.2019, str. 82
Dopunski rad radnika u sezoni
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Radi sprječavanja rada na crno te angažiranja radnika putem ugovora o djelu na poslovima za koje je potrebno sklopiti ...