Obračun plaće u nepunom radnom vremenu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2020
Članak:
Obračun plaće u nepunom radnom vremenu
Stranica:
79.
Autor/i:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Ako poslodavac ne može ponuditi radniku puni opseg rada, a ipak radi prirode posla treba s radnikom sklopiti ugovor o radu (jer ga ne može angažirati putem ugovora o djelu ili putem dopunskog zapošljavanja), sklopit će s radnikom ugovor o radu na nepuno radno vrijeme. U novonastalim okolnostima prouzročenim koronavirusom i elementarnom nepogodom potresa u Zagrebu, takav način zapošljavanja ili promjene ugovora s punog na nepuno radno vrijeme može biti jedan od načina kako poslodavac može smanjiti troškove plaće, a zadržati radno mjesto radnika. Još od početka 2009. godine u ovom slučaju doprinose treba obračunati na onu svotu bruto-plaće koja je određena ugovorom. No postoje i neke iznimke, stoga kakav obračun plaće i kakva materijalna prava pri obračunu plaće poslodavac treba primijeniti, pročitajte u nastavku.

1. Uvod
2. Prijava na obvezna osiguranja i ostale evidencije
3. Utvrđivanje plaće za nepuno radno vrijeme
4. Obračun plaće radnika zaposlenog na nepuno radno vrijeme
5. Rad u nepunom radnom vremenu kod dva poslodavca
6. Članovi uprave zaposleni na nepuno radno vrijeme
7. Materijalna prava radnika zaposlenog na nepuno radno vrijeme

Hashtags:
#DopunskiRad, #NepunoRadnoVrijeme, #ObračunPlaće, #Plaće, #TroškoviOsoblja