Obračun plaće za dopunski rad radnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2021
Članak:
Obračun plaće za dopunski rad radnika
Stranica:
93.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Radi sprječavanja rada „na crno“ te angažiranja radnika putem ugovora o djelu na poslovima za koje je potrebno sklopiti ugovor o radu, radnici koji rade ukupno 40 sati tjedno (kod jednog ili više poslodavaca) mogu prema odredbama Zakona o radu raditi još dodatno vrijeme kod drugog poslodavca. Takvu mogućnost posebice mogu iskoristiti i poslodavci u sezonskim djelatnostima kada je povećana potreba za radnicima. Na koji način se isplaćuje plaća takvim radnicima te kako ostvaruju materijalna prava, pišemo u članku.

  1. Zapošljavanje radnika na dopunsko nepuno radno vrijeme
  2. Ugovor o radu i visina plaće
  3. Prijavljivanje na obvezna osiguranja
  4. Obračun plaće za dopunski rad radnika
  5. Materijalna prava radnika zaposlenog na dopunsko nepuno radno vrijeme
  6. Pravo na godišnji odmor
  7. Godišnja obveza poreza radnika koji radi u dopunskom radu
  8. Mirovanje radnog odnosa i dopunski rad
Hashtags:
#DopunskiRad, #NepunoRadnoVrijeme, #ObračunPlaće