Porezno motrište i motrište doprinosa likvidatora

Časopis: Pravo i porezi - 3.2020
Članak:
Porezno motrište i motrište doprinosa likvidatora
Stranica:
58.
Autor/i:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

S obzirom na učestala pitanja, autori u ovome članku razmataju položaj likvidatora trgovačkog društva. Uz uvodni dio o samom statusu likvidatora, u nastavku članka daje se prikaz poreznog motrišta i motrišta doprinosa likvidatora u svjetlu aktualne normativne regulative i prakse.

1. Radni odnos likvidatora – općenito
2. Likvidatori obvezni osiguranici u 2020. godini
3. Osnovica za obračun doprinosa likvidatora u radnom odnosu
4. U kojem se slučaju likvidatoru utvrđuje godišnja osnovica za obračun doprinosa
5. Likvidatori umirovljenici

Hashtags:
#DoprinosiLikvidatora, #Likvidacija, #PoložajLikvidatora, #PoreznoPravo, #Pravo, #RadniOdnosLikvidatora