Radni odnos u svjetlu novele Zakona o službi u Oružanim snagama RH

Časopis: Pravo i porezi - 3.2020
Članak:
Radni odnos u svjetlu novele Zakona o službi u Oružanim snagama RH
Stranica:
50.
Autor/i:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Autor se u ovom članku bavi zadnjim novelama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Tim su novelama Zakona obuhvaćena različita područja njegova uređenja, no u ovom se članku daje sažet prikaz samo onih novounesenih i noveliranih odredaba koje se odnose na radnopravna pitanja zaposlenih u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

1. Uvod
2. Normativni okvir i subjekti
3. Što bitno za položaj zaposlenih u Oružanim snagama donose zadnje novele Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske
4. Radno vrijeme, odmori i dopusti

Hashtags:
#OružaneSnageRH, #Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo, #ZakonOSlužbiUOružanimSnagamRH