Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 2.2024, str. 15
Posebnosti u godišnjem obračunu servisnih - uslužnih djelatnosti za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. struč. stud., ovl. rač. i ovl. rev.

Uslužne odnosno servisne djelatnosti u najvećem broju obavljaju trgovačka društva j d o o i d o o kao mikro ...

Vijesti
Novosti u plaćanju poreza po odbitku
Četvrtak, 12.10.2023.

Dana 12 listopada 2023 godine stupaju na snagu odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit Nar ...

pip - 10.2023, str. 121
Inozemna sudska praksa i stajališta

Porezno pravo porez na dohodak Razvojna potpora i porez na dohodak Porezno pravo PDV Previsoka umjesto snižena stopa PDV a ...

rrif - 8.2023, str. 56
Protestirana jamstva
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se proračunskom praktikumu na računima glavne knjige razmatraju isplate po danim protestiranim jamstvima Prijepor nastaje ako su jamstva ...

rrif - 7.2023, str. 68
Jamstvo i krađa
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se proračunskom praktikumu na računima glavne knjige daju prijedlozi bilježenja primljenog jamstva za ozbiljnost ponude i krađe stvari ...

rrif - 5.2023, str. 59
Računovodstvo troškova produljenog jamstva
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Produljeno jamstvo je dodatno jamstvo za koje se kupac može odlučiti prilikom nabave nekih složenijih i skupljih proizvoda trajnije vrijednosti ...

Pror - 1.2023, str. 9
Jamstvo za ozbiljnost ponude
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Jamstvo je jedno od značajnih instituta u sustavu javne nabave Jamstvo za ozbiljnost ponude naručitelj može zahtijevati od ponuditelja u ...

rrif - 8.2022, str. 167
Pravni interes kao procesna pretpostavka za izjavljivanje žalbe u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Pravo na žalbu u postupku javne nabave uključuje pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi te je stoga i ...

rrif - 7.2022, str. 107
Isporuka uz naknadu
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s utvrđivanjem je li u konkretnom slučaju riječ o obavljenoj ...

rrif - 5.2022, str. 208
Sudjelovanje zajednice ponuditelja u postupku javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Gospodarski subjekti mogu sudjelovati u postupku javne nabave samostalno ili u nekoj formi koja uključuje suradnju s drugim subjektima na ...

rrif - 1.2022, str. 135
Materijalni nedostatci u noveli Zakona o obveznim odnosima iz 2021. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Novela ZOO 21 donesena je s jedinim ciljem potpunog usklađivanja maksimalne i ciljane harmonizacije hrvatskoga obveznog prava s pravilima Direktive ...

Knjiga
Zakon o obveznim odnosima - urednički pročišćeni tekst
17.12.2021

Krajem 2021 izvršene su izmjene i dopune Zakona o obveznim odnosima koje su stupile na snagu 1 I 2022 Priručnik ...

Naslovnica knjige: Zakon o obveznim odnosima - urednički pročišćeni tekst
Vijesti
Materijalni nedostatci stvari
Petak, 17.12.2021.

U Narodnim novinama br 126 21 objavljena je Novela Zakona o obveznim odnosima koja stupa na snagu 1 siječnja 2022 ...

pip - 12.2021, str. 18
Komercijalno jamstvo kao dio promjena Zakona o obveznim odnosima u 2021. godini
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.

U Narodnim novinama u br 126 21 objavljena je novela Zakona o obveznim odnosima dalje Novela ZOO 2021 koja donosi ...

pip - 12.2021, str. 11
Materijalni nedostatci u Noveli Zakona o obveznim odnosima iz 2021. godine
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

Novela ZOO 21 donesena je s jedinim ciljem potpunog usklađivanja maksimalne i ciljane harmonizacije hrvatskoga obveznog prava s pravilima Direktive ...

rrif - 11.2021, str. 194
Jamstva u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U sustavu javne nabave jamstva su posebno uređena Postoji nekoliko vrsta jamstava ali im je zajedničko obilježje da nisu obvezujuća ...

rrif - 10.2021, str. 169
Odgovori na pitanja iz područja zaštite potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Propisi iz područja zaštite potrošača od iznimne su važnosti za potrošače jer se njima uređuje zaštita osnovnih prava potrošača pri ...

rrif - 10.2021, str. 61
Kupnja imovine i naplata jamstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Kupnja dugotrajne nefinancijske imovine i naplata prethodno primljenog jamstva tema je ovoga proračunskog praktikuma Ako se daje predujam za kupnju ...

rrif - 5.2021, str. 21
Povrati neprodane robe, jamstva i zamjena robe u jamstvenom roku prema MSFI-ju 15
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

U članku se obrađuju dvije teme koje uređuju odredbe MSFI ja 15 Prihodi od ugovora s kupcima drukčije nego je ...

Sudska praksa
Jamstvo - zastarni rokovi
Ponedjeljak, 15.02.2021.

Županijski sud u Varaždinu

pip - 2.2021, str. 104
Domaća sudska praksa i stajališta

Obvezno pravo Vodna naknada zastara potraživanja čl 74 ZFVG a Proizlazi da bi se zastara potraživanja vodne naknade za uređenje ...

pip - 1.2021, str. 59
Članci 263. i 293. Zakona o javnoj nabavi - Mogućnosti, obveze i granice (ne)dopuštenoga
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

U članku se analiziraju instituti iz članaka 263 i 293 ZJN 2016 Iznose se mogućnosti upotpunjenja razjašnjenja i dopune dokumenata ...

rrif - 12.2020, str. 296
Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom
Autor: Alan VAJDA , mag. iur.

Autor u članku daje skraćeni prikaz najznačajnijih promjena koje donosi novi Pravilnik o gospodarenju otpadom koji je u primjeni ...

rrif - 10.2020, str. 74
Pogrešna doznaka i jamstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu knjiži neosnovani primitak novca te primljena jamstva u sustavu javne nabave Ako proračunska osoba ...

rrif - 9.2020, str. 196
Ekonomski najpovoljnija ponuda u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Kriterij za odabir ponude u postupcima javne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda Ona se određuje na temelju cijene ili ...

pip - 9.2020, str. 97
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

1. Bankarska (bankovna) garancijabankarsko (bankovno) jamstvo
2. Prilog općeg akta
3. No strings attached
4. EU Pilot

pip - 9.2020, str. 90
Tri modela fiducijarnih dužnosti – anglo-američki, europski kontinentalni i izraelski model
Autor: Dr.sc. Morana DERENČINOVIĆ RUK , dipl. iur.

Autorica u ovome članku daje prikaz triju različitih i najpoznatijih modela fiducijarnih dužnosti u svijetu anglo američkog kao najpoznatijeg europskoga ...

rrif - 4.2020, str. 223
Jamstvo (garancija) za ispravnost stvari
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.

U ovome članku autorica na zanimljiv i detaljan način razmatra važna pitanja koja se odnose na prava i obveze ...

pip - 3.2020, str. 33
Prava kupca na temelju jamstva za ispravnost prodane stvari (garancije)
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.

Radi potpunog informiranja kupca o sveobuhvatnom i uspješnom ostvarivanju njegovih prava u slučajevima neispravnosti kupljene stvari u članku se donosi ...

pip - 3.2020, str. 18
Pravni položaj jamca u kreditnom odnosu
Autor: Ivana KUHAR, dipl.iur.

U članku se iznosi pregled ključnih zakonom predviđenih prava i obveza jamaca u kreditnom odnosu te se razrađuje njihov pravni ...

Sudska praksa
Zabrana sklapanja ugovora sa samim sobom
Ponedjeljak, 17.02.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 1.2020, str. 98
Europski sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

U posljednjih 20 godina EU razvija politiku kvalitete radi promicanja jedinstvenih značajki proizvoda koji su povezani sa zemljopisnim područjem u ...

Pitanja i odgovori
Međunarodna zaštita – obiteljsko nasilje
Utorak, 10.12.2019.

Može li žena žrtva teškog obiteljskog nasilja tražiti međunarodnu zaštitu pozivajući se na utemeljeni strah od proganjanja i ponavljanja takva ...

pip - 12.2019, str. 36
Donošenje proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Anita MARKIĆ , dipl. iur.

Kako se bliži kraj kalendarske ujedno i proračunske godine sve su prisutnija pitanja vezana uz donošenje proračuna jedinica lokalne i ...

rrif - 6.2019, str. 135
Odgovori na pitanja iz područja zaštite potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Trgovci su obvezni u odnosu s potrošačima primjenjivati dobru trgovačku praksu što podrazumijeva i pridržavanje obveza propisanih odredbama Zakona ...

pip - 6.2019, str. 38
Porezno motrište troškova rezerviranja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U članku se obrazlaže porezno motrište troškova rezerviranja za otpremnine troškova rezerviranja za obnavljanje prirodnih bogatstava rezerviranja za troškove u ...

Pitanja i odgovori
Zamjena pokvarenog uređaja u jamstvenom roku
Ponedjeljak, 20.05.2019.

Trgovačko društvo Trgovac d o o u sustavu je PDV a Prodalo je elektronički uređaj Za navedeni uređaj dano je ...

Pror - 3.2019, str. 25
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

U sustavu javne nabave jedno od područja kojima se pokriva jamstvo je i područje urednog ispunjenja ugovora o javnoj ...

pip - 3.2019, str. 24
Ograničenje poduzetničke i tržišne slobode u upravljanju vodnim uslugama
Autor: Desanka SARVAN , dipl. iur.

U suvremenim demokratskim državama poduzetnička i tržišna sloboda odnosno tržište tržišno gospodarstvo i tržišno natjecanje smatraju se temeljem gospodarskog ustroja ...

rrif - 10.2018, str. 134
Formiranje cijena u maloprodaji
Autor: Doc. dr. sc. Dario DUNKOVIĆ

Tema članka su učinci uvođenja različitih tehnika i cjenovnih razreda u maloprodaji Cijena je glavni čimbenik za postizanje uspjeha ...

rrif - 9.2018, str. 61
Aktivirano jamstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju jamstva koje je proračun dao svom proračunskom korisniku Pri tim ...

Pitanja i odgovori
Štrajk
Srijeda, 09.05.2018.

Može li nereprezentativni sindikat pozvati na štrajk i provesti ga?

rrif - 5.2018, str. 57
Prihodi prema MSFI-ju 15 – Prihodi na temelju ugovora s kupcima
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2018 godine u primjeni je MSFI 15 Prihodi na temelju ugovora s kupcem MSFI 15 primjenjuju ...

Pitanja i odgovori
Oporezivanje zamjene dobara u jamstvenom roku
Četvrtak, 15.03.2018.

Trgovačko društvo Trgovina MP d o o u sustavu je PDV a i bavi se maloprodajom U poslovanju nailazi na ...

pip - 3.2018, str. 80
Stvarni statut na unutarnjem tržištu EU-a
Autor: Prof. dr. sc. Vilim BOUČEK

U ovome se članku razmatra kolizijskopravni aspekt stvarnopravnih odnosa na unutarnjem tržištu EU a Autor navedenu problematiku stavlja u ...

Pitanja i odgovori
Odmori i dopusti
Četvrtak, 18.01.2018.

Koja je razlika između odmora i dopusta?

rrif - 12.2017, str. 239
Pojačanje obveznog odnosa (ugovora)
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.

Autor u članku objašnjava sredstva pojačanja obveznog odnosa ugovora koji predstavljaju institute kojima se pojačava sigurnost ispunjenja dužnikove obveze ...

pip - 5.2017, str. 65
Založno pravo kao sredstvo za pojačanje ugovora
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.

U broju 4 17 ovog časopisa objašnjena su sredstva pojačanja obveznog odnosa ugovora koji predstavljaju institute kojima se pojačava ...

pip - 4.2017, str. 72
Sredstva za pojačanje obveznog odnosa (ugovora)
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.

Autor u članku objašnjava sredstva pojačanja obveznog odnosa ugovora koji predstavljaju institute kojima se pojačava sigurnost ispunjenja dužnikove obveze ...

pip - 3.2017, str. 61
Hipotekarna osiguranja budućih potraživanja (kaucijska hipoteka)
Autori: Dr. sc. Jakob NAKIĆ
Bruno RUŽIČKA

Kaucija je jamstvo u gotovu novcu vrijednosnim papirima ili prepuštanjem prava uknjižbe na imovinu da će se neka prihvaćena ...