Ekonomski najpovoljnija ponuda u sustavu javne nabave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2020
Članak:
Ekonomski najpovoljnija ponuda u sustavu javne nabave
Stranica:
196.
Autor/i:
Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

      Kriterij za odabir ponude u postupcima javne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda. Ona se određuje na temelju cijene ili troška primjenom propisanih pristupa. S obzirom na to da je to nešto noviji obvezujući pristup određivanju najpovoljnije ponude, on je podložan preispitivanju kako izravnih sudionika u postupcima javne nabave tako i iščitavanju prakse Državne komisije i Visokoga upravnog suda.

 1. Uvod
 2. Ekonomski najpovoljnija ponuda – koncepcija
 3. Na temelju čega se utvrđuje ekonomski najpovoljnija ponuda
 4. Kriterij za odabir ponude i kriterij za odabir ponuditelja odnosno natjecatelja
 5. Određivanje pondera pojedinom kriteriju
 6. Odredbe Direktive 2014/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, na kojima se temelji kriterij odabira ponude
 7. Iznimke kada relativni ponder cijene ili troška smije biti veći od 90 %
 8. Iskustvo osoblja angažiranog na izvršenju određenog ugovora kao kriterij odabira
 9. Rok isporuke kao kriterij odabira ponude
 10. Rok plaćanja kao kriterij odabira ponude
 11. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora kao kriterij odabira ponude
 12. Jamstvo za ispravnost prodane stvari, kao kriterij ekonomski najpovoljnije ponude
 13. Ne postoji obveza naručitelja da u dokumentaciji o nabavi obrazlaže kako će odabrani kriterij utjecati na odabir ekonomski najpovoljnije ponude
 14. Trošak životnoga vijeka kao kriterij troška u okviru kriterija ekonomski najpovoljnije ponude
 15. Odluke čelnika središnjih tijela o određivanju relativnih pondera
 16. Zaključno
Hashtags:
#EkonomskiNajpovoljnijaPonuda, #JavnaNabava, #Proračunsko