Komercijalno jamstvo kao dio promjena Zakona o obveznim odnosima u 2021. godini

Časopis: Pravo i porezi - 12.2021
Članak:
Komercijalno jamstvo kao dio promjena Zakona o obveznim odnosima u 2021. godini
Stranica:
18.
Autor/i:
Antonija HRUŠKA , mag. iur.
Sažetak:

U Narodnim novinama u br. 126/21 objavljena je novela Zakona o obveznim odnosima (dalje: Novela ZOO 2021) koja donosi sasvim nova pravila za potrošače i prodavatelje kod ugovora o kupoprodaji. Promjene u obveznopravnom zakonodavstvu obuhvatile su, između ostaloga, izmjenu odredaba o jamstvu za ispravnost prodane stvari (garancije) te uvođenje novog instituta komercijalnog jamstva. Autorica u članku pojmovno određuje institut komercijalnog jamstva, opisuje njegovo funkcioniranje te skreće pozornost na razlike u odnosu na zakonodavno uređenje prije novele ZOO-a.

  1. Uvodne napomene
  2. Što sve donosi novela ZOO 2021
  3. Komercijalno jamstvo kao novi institut
  4. Ostvarivanje prava po osnovi komercijalnog jamstva
  5. Zaključak
Hashtags:
#Jamstvo, #KomercijalnoJamstvo, #NovelaZOO