Članci 263. i 293. Zakona o javnoj nabavi - Mogućnosti, obveze i granice (ne)dopuštenoga

Časopis: Pravo i porezi - 1.2021
Članak:
Članci 263. i 293. Zakona o javnoj nabavi - Mogućnosti, obveze i granice (ne)dopuštenoga
Stranica:
59.
Autor/i:
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.
Sažetak:

U članku se analiziraju instituti iz članaka 263. i 293. ZJN 2016. Iznose se mogućnosti upotpunjenja, razjašnjenja i dopune dokumenata i informacija koji su trebali biti dostavljeni u ponudi u skladu s čl. 293. ZJN 2016 zajedno s postojećim ograničenjima u primjeni, uz osvrt na praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Visokoga upravnog suda RH i Suda EU-a. Ujedno se analiziraju pravila postupanja pri primjeni čl. 263. ZJN 2016 i relevantna praksa nadležnih tijela u primjeni ovog instituta.

 1. Uvod
 2. Razgraničenje u primjeni čl. 263. i 293. ZJN 2016
 3. Pravno uređenje otklanjanja nedostataka u ponudama u pravnoj stečevini EU-a
 4. Na koje se informacije ili dokumente primjenjuje čl. 293. ZJN 2016?
 5. Je li postupanje prema čl. 293. mogućnost ili obveza?
 6. Obveza poštovanja načela jednakog tretmana – što to znači u praksi?
 7. Primjena čl. 293. ZJN 2016. u odnosu na jamstvo za ozbiljnost ponude
 8. Primjena čl. 293. ZJN 2016. u odnosu na ponudbeni list
 9. Primjena čl. 293. ZJN 2016. u odnosu na troškovnik
 10. Ograničenja u primjeni čl. 293. ZJN 2016
 11. Primjena čl. 263. ZJN 2016
 12. Može li naručitelj ponovno pozvati ponuditelja na dostavu ažuriranih popratnih dokumenata u skladu s čl. 263. ZJN 2016?
 13. Upotpunjavanje bez poziva naručitelja?
 14. Obveza obrazlaganja netraženja upotpunjenja odnosno razjašnjenja dokumenata
 15. Postupci male nabave i primjena čl. 263. ZJN 2016.
 16. Zaključak
Hashtags:
#DržavnaKomisijaZaKontroluPostupakaJavneNabave, #JavnaNabava, #KontrolaPostupkaJavneNabave, #Ponuda, #Pravo, #ZakonOJavnojNabavi