Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 8.2022, str. 167
Pravni interes kao procesna pretpostavka za izjavljivanje žalbe u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Pravo na žalbu u postupku javne nabave uključuje pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi te je stoga i ...

Pror - 6.2022, str. 20
Uvid u ponude u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Dobro poznat i često korišten institut iz sustava javne nabave je pravo ponuditelja na uvid u ponude drugih ponuditelja i ...

Pror - 4.2022, str. 25
Jednakovrijednost predmeta nabave u javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Polazišna točka pri svakoj nabavi a pogotovo u sustavu javne nabave je ispravno objašnjenje premeta nabave Pritom je bitno da ...

rrif - 3.2022, str. 238
Oslanjanje ponuditelja na sposobnost drugih subjekata u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Da bi dokazao svoju ekonomsku i financijsku te stručnu sposobnost gospodarski subjekt u sustavu javne nabave može se osloniti na ...

pip - 12.2021, str. 32
Zabranjeni sporazumi u postupcima javne nabave
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

Manipuliranje ponudama način je na koji se u postupcima javne nabave smanjuje konkurencija i povećavaju troškovi za naručitelja Zabranjeni sporazumi ...

rrif - 11.2021, str. 194
Jamstva u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U sustavu javne nabave jamstva su posebno uređena Postoji nekoliko vrsta jamstava ali im je zajedničko obilježje da nisu obvezujuća ...

pip - 11.2021, str. 11
Izuzetno niska ponuda u postupcima javne nabave
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

Članak analizira normativno uređenje instituta izuzetno niske ponude u važećim propisima te izlaže najčešće dvojbe u primjeni tog instituta u ...

Pror - 10.2021, str. 26
Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Jedan od zastupljenijih postupaka javne nabave je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave Jasne su određene okolnosti koje moraju ...

rrif - 9.2021, str. 195
Sklapanje ugovora o osiguranju - forma (oblik)
Autor: Izv. prof. dr. sc. Marijan ĆURKOVIĆ

U dosadašnjoj osigurateljnoj praksi utemeljenoj na Zakonu o obveznim odnosima ZOO odredba čl 927 Uvjetima osiguranja mogu biti predviđeni slučajevi ...

Pror - 9.2021, str. 17
Postupak javne nabave u fazi otvaranja ponuda
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U okvir kriterija za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta i njihovo dokazivanje uz osnove za isključenje i uvjete sposobnosti sustav javne ...

Vijesti
Promet u sustavu javne nabave
Petak, 06.08.2021.

U sustavu javne nabave kao jedan od kriterija za odabir gospodarskog subjekta odnosno uvjeta sposobnosti je ekonomska i financijska sposobnost ...

rrif - 8.2021, str. 166
Godišnji promet kao sposobnost u javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Godišnji promet je kao uvjet ekonomske i financijske sposobnosti gospodarskog subjekta u postupku javne nabave u biti podvrsta jednog od ...

Pror - 5.2021, str. 16
Iskustvo osoblja koje će izvršavati ugovor o javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Kriteriji za odabir ponude među koje se ubraja i iskustvo osoblja koje će izvršavati ugovor o javnoj nabavi ne smiju ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.04.2021.

Objavljen je broj 5 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za svibanj 2021 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Realne vrijednosti ...

pip - 3.2021, str. 23
Podugovaranje u ugovorima o javnoj nabavi
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

U članku se analizira institut podugovaranja u ugovorima o javnoj nabavi zakonske odredbe koje uređuju institut podugovaranja mogućnost zamjene podugovaratelja ...

Pror - 3.2021, str. 31
Nabava društvenih i drugih posebnih usluga u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Zakonskim okvirom u Republici Hrvatskoj za usluge koje su izrijekom navedene može se primijeniti poseban režim nabave poznat pod nazivom ...

pip - 1.2021, str. 59
Članci 263. i 293. Zakona o javnoj nabavi - Mogućnosti, obveze i granice (ne)dopuštenoga
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

U članku se analiziraju instituti iz članaka 263 i 293 ZJN 2016 Iznose se mogućnosti upotpunjenja razjašnjenja i dopune dokumenata ...

Pror - 1.2021, str. 21
Troškovnik kao sastavni dio ponude u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Dokumentacija o nabavi je bilo koji dokument koji je izradio naručitelj ili na koji on upućuje u kojemu se opisuje ...

rrif - 12.2020, str. 312
Sklapanje ugovora putem sredstava daljinske komunikacije („na daljinu“)
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Goran TOPIĆ, mag. iur.

U svijetu sve veće razvijenosti i dostupnosti modernih oblika komuniciranja posebno sada u vrijeme epidemije virusa COVID 19 sve ...

Sudska praksa
Ugovor o zakupu
Četvrtak, 26.11.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 11.2020, str. 117
Domaća sudska praksa i stajališta

Obvezno pravo Kapara čl 83 ZOO a Budući da je tuženica odustala od obveza preuzetih predugovorom pravilno su nižestupanjski sudovi ...

pip - 10.2020, str. 26
Javna nabava i ponuda koja glasi na nula eura u nedavnoj odluci Suda EU (C 367/19)
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

Odluka Suda EU u predmetu C 367 19 od 10 rujna 2020 godine privukla je znatnu pozornost stručne javnosti Predmet ...

Pror - 10.2020, str. 36
Pravo uvida u dokumentaciju postupka i ponude drugih ponuditelja u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Natjecatelj ili ponuditelj ima pravo uvida u dokumentaciju postupka javne nabave zapisnike ponude zahtjeve za sudjelovanje odluke i ostalu dokumentaciju ...

rrif - 9.2020, str. 207
Jezik ponude i prijevod na hrvatski jezik
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

Postupci javne nabave vode se na hrvatskom jeziku što uključuje dokumentaciju o nabavi i izradu ponuda na hrvatskom jeziku ...

rrif - 9.2020, str. 196
Ekonomski najpovoljnija ponuda u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Kriterij za odabir ponude u postupcima javne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda Ona se određuje na temelju cijene ili ...

rrif - 8.2020, str. 185
Izmijenjen je Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave promijenjen je u odnosnu na valjanost dokumenata odnosno ...

Mišljenja
Pojašnjenja kod obveze fiskalizacije pratećih dokumenata
Četvrtak, 30.07.2020, 410-01/20-01/1199

Davatelj: Porezna uprava

Pror - 7.2020, str. 18
Institut objašnjenja i upotpunjavanja ponuda u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U sustavu javne nabave kao jedan od prihvatljivih instituta s motrišta onoga tko kupuje i onoga tko prodaje robu ...

pip - 6.2020, str. 70
Sklapanje ugovora na daljinu
Autori: Goran TOPIĆ, mag. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.

Epidemija virusa COVID 19 aktualizirala je pitanje sklapanja ugovora na daljinu u situacijama kada se dvije stranke ugovaratelji ne nalaze ...

Pror - 5.2020, str. 13
Iznimna žurnost kao povod za pregovarački postupak bez prethodne objave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Iznimna žurnost kao razlog za provedbu pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje u kriznoj situaciji ...

Mišljenja
Fiskalizacija ponude koja se naplaćuje transakcijskim putem i dostava oznake o izdavanju pratećeg dokumenta
Utorak, 28.04.2020, 410-01/20-01/1010

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Fiskalizacija pratećih dokumenata
Srijeda, 15.04.2020, 410-01/20-01/489

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 4.2020, str. 30
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Posljednjih mjeseci na globalnoj je razini prisutna pandemija pod nazivom Coronavirus COVID 19 Osim zdravstvenih i s time povezanih ...

Pror - 3.2020, str. 38
Izuzetno niske ponude
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

Jedna od okolnosti koja u sustavu javne nabave uzrokuje postojanje nepravilne ponude je i ona da je naručitelj utvrdio ...

rrif - 2.2020, str. 236
Sudjelovanje podugovaratelja u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U sustavu javne nabave podugovaratelj je osoba koja je u izravnom odnosu s ugovarateljem odnosno ugovaratelju isporučuje robu pruža ...

rrif - 2.2020, str. 213
Ponuda i prihvat ponude
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

Autor u ovom članku nastoji dati prikaz pojma ponude njezina učinka i prihvata te koje se dvojbe tom prilikom javljaju ...

rrif - 11.2019, str. 170
Prava manjinskih dioničara (squeeze out)
Autori: Zvonimir BUZATOVIĆ , mag. iur.
Mr. sc. Branko SKERLEV , dipl. iur.

Autori u ovome članku objašnjavaju pojam prijenosa dionica manjinskih dioničara pretpostavke prijenosa te opisuju postupak prijenosa Uz to navode ...

rrif - 9.2019, str. 189
Poslovna tajna u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U sustavu javne nabave određeni se podatci u ponudi mogu označiti tajnima Naručitelj je u postupku javne nabave obvezan ...

rrif - 5.2019, str. 238
Ekonomski najpovoljnija ponuda za poljoprivredno-prehrambene proizvode i hranu
Autor: Ivančica FRANJKOVIĆ, dipl. oec.

U sustavu javne nabave dopušteno je da čelnik središnjeg tijela državne uprave može javnim naručiteljima iz svoga djelokruga odlukom ...

Pror - 3.2019, str. 17
Profesionalni propust u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U okviru postojećeg sustava javne nabave profesionalni propust jedna je od mogućih osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka ...

Pror - 1.2019, str. 24
Iznimna žurnost u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Iznimna žurnost je navedena kao jedna od zakonskih osnova za provedbu pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave poziva ...

rrif - 12.2018, str. 72
Prodaja robe putem internetske trgovine
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Prodaja robe putem interneta sve je značajniji oblik prodaje na daljinu U internetskom okruženju ona postaje zanimljiva i hrvatskim ...

pip - 12.2018, str. 30
Sklapanje ugovora o osiguranju plaćanjem premije
Autor: Prof. dr. sc. Marijan Ćurković

U dosadašnjoj osigurateljnoj praksi utemeljenoj na Zakonu o obveznim odnosima odredba čl 927 koja glasi Uvjetima osiguranja mogu biti predviđeni ...

Pror - 12.2018, str. 75
Izuzetno niska cijena ponude
Autor: Ančica JONJIĆ , dipl. iur.

Jedan od razloga za odbijanje ponude je i njezina nepravilnost prema odredbama sustava javne nabave U obuhvat nepravilnosti može ...

Pror - 10.2018, str. 27
Praksa u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U ovom se članku navodi niz stajališta Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u primjeni važećeg Zakona o ...

Pror - 6.2018, str. 37
Računska pogreška
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

U sustavu javne nabave jedan od instituta koji se nikako ne smije zanemariti u postupku pregleda i ocjenjivanja ponuda ...

pip - 5.2018, str. 17
Ugovori o raspolaganju nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (II.)
Autor: Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.

U časopisu Pravo i porezi br 4 18 objavili smo prvi dio članka o ugovori o raspolaganju nekretninama u ...

pip - 4.2018, str. 49
Pojavni oblici sukoba interesa na tržištu kapitala (II.)
Autor: Dr.sc. Morana DERENČINOVIĆ RUK , dipl. iur.

U časopisu Pravo i porezi br 3 18 objavili smo prvi dio članka o pojavnim oblicima sukoba interesa pri ...

Sudska praksa
Program zbrinjavanja viška radnika
Srijeda, 14.03.2018.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 3.2018, str. 97
Pojavni oblici sukoba interesa na tržištu kapitala (I.)
Autor: Dr.sc. Morana DERENČINOVIĆ RUK , dipl. iur.

Autorica u ovome članku obrađuje najčešće i najzanimljivije pojavne oblike sukoba interesa na tržištu kapitala objašnjava neke od najčešćih ...