Zabranjeni sporazumi u postupcima javne nabave

Časopis: Pravo i porezi - 12.2021
Članak:
Zabranjeni sporazumi u postupcima javne nabave
Stranica:
32.
Autor/i:
Maja KUHAR, dipl.iur.
Sažetak:

Manipuliranje ponudama način je na koji se u postupcima javne nabave smanjuje konkurencija i povećavaju troškovi za naručitelja. Zabranjeni sporazumi imaju osobito poguban učinak na tržišno nadmetanje. U postupcima javne nabave štetnost zabranjenih sporazuma među ponuditeljima još je više naglašena jer se kroz njih izvlači javni novac te se onemogućuje ili otežava ostvarivanje javnog interesa i načela najbolje vrijednosti za novac prilikom nabave roba, radova i usluga.

  1. Uvod
  2. Propisi koji definiraju zabranjene sporazume u javnoj nabavi na razini EU-a
  3. Odredbe Zakona o javnoj nabavi i važeće direktive
  4. „Dovoljno vjerodostojnih pokazatelja“
  5. Mjere samokorigiranja
  6. Odredbe Kaznenog zakona
  7. Pojavni oblici postupanja ponuditelja protivno pravilima tržišnog nadmetanja
  8. Relevantna praksa Državne komisije
  9. Zaključak
Hashtags:
#JavnaNabava, #ZabranjeniSporazumi