Nabava društvenih i drugih posebnih usluga u sustavu javne nabave

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 3.2021
Članak:
Nabava društvenih i drugih posebnih usluga u sustavu javne nabave
Stranica:
31.
Autor/i:
Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

Zakonskim okvirom u Republici Hrvatskoj za usluge koje su izrijekom navedene može se primijeniti poseban režim nabave poznat pod nazivom „dodjela ugovora za društvene i druge posebne usluge“.

Uz objašnjenje primjene tog režima, u ovom se članku daje i niz rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave koji stvara određenu praksu u provedbi navedenog režima.

 1. Uvod
 2. Društvene i druge posebne usluge
 3. Vrijednosni pragovi za nabavu društvenih i drugih posebnih usluga
 4. Broj i vrijednost sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma u 2019. godini, za društvene i druge posebne usluge
 5. Priroda i značenje društvenih i drugih posebnih usluga
 6. Postupci dodjele ugovora ili okvirnog sporazuma za društvene i druge posebne usluge
 7. Provedba pregovaračkog postupak javne nabave bez prethodne poziva na nadmetanje za nabavu društvenih i drugih posebnih usluga
 8. Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata u postupku dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge
 9. Zahtjev za dodatnim informacijama, objašnjenjima ili izmjenama dokumentacije za nadmetanje
 10. Korištenje osnova za isključenje i kriterija za odabir gospodarskog subjekta
 11. Kriterij odabira ponude
 12. Otvaranje te pregled i ocjena ponuda
 13. Razlozi za poništenje postupka dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge
 14. Rokovi za izjavljivanje žalbe u postupku dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge
 15. Obavijest o dodjeli ugovora
 16. Zaključno
Hashtags:
#JavnaNabava