Jamstva u postupcima javne nabave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2021
Članak:
Jamstva u postupcima javne nabave
Stranica:
194.
Autor/i:
Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

U sustavu javne nabave jamstva su posebno uređena. Postoji nekoliko vrsta jamstava, ali im je zajedničko obilježje da nisu obvezujuća, osim ako to ne traži naručitelj. Ako naručitelj traži jamstvo, traži, između ostaloga, vrstu jamstva i njegov oblik te tada postoje neka zakonska ograničenja. Kako bi se odgovarajuće postavilo u odnosu na ovaj institut, navode se temeljne odredbe vezane uz jamstvo te se daje pregled nekih stajališta i presuda, što može usmjeriti praksu naručitelja.

 1. Uvod
 2. Vrste jamstava koje naručitelj može zahtijevati u postupcima javne nabave
 3. Jamstvo za ozbiljnost ponude
 4. Provjera je li dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traženo, te je li valjano
 5. Rok valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude
 6. Novčani polog kao sredstvo jamstva
 7. Objašnjenje i upotpunjavanje jamstva za ozbiljnost ponude – najčešće pogreške vezane uz jamstvo za ozbiljnost ponude
 8. Rok valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude određuje se u skladu s rokom valjanosti ponude
 9. Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u roku za dostavu ponuda
 10. Ponuditelj je dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, ali je propustio u uvezu ponude naznačiti bankarsku garanciju kao prilog ponude
 11. Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavljeno u preslici
 12. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora / okvirnog sporazuma
 13. Povrat jamstva za ozbiljnost ponude
 14. Zaključno
Hashtags:
#Jamstvo, #JavnaNabava, #OkvirniSporazum, #ZakonOJavnojNabavi