Sklapanje ugovora o osiguranju - forma (oblik)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2021
Članak:
Sklapanje ugovora o osiguranju - forma (oblik)
Stranica:
195.
Autor/i:
Autor: Izv. prof. dr. sc. Marijan ĆURKOVIĆ
Sažetak:

U dosadašnjoj osigurateljnoj praksi, utemeljenoj na Zakonu o obveznim odnosima (ZOO), odredba čl. 927. (Uvjetima osiguranja mogu biti predviđeni slučajevi u kojima ugovorni odnos iz osiguranja nastaje samim plaćanjem premije) nije nalazila primjenu pa se s pravom mislilo da je ta odredba ZOO-a mrtvo slovo na papiru. Odredba o sklapanju ugovora o osiguranju plaćanjem premije odnosi se i na imovinska osiguranja i na osiguranje osoba (osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i osiguranje života).

Međutim, u posljednje vrijeme osiguratelji uvode i ovaj način sklapanja ugovora o osiguranju u svim imovinskim osiguranjima, što pravdaju potrebom pojednostavnjenja postupka sklapanja ugovora i manjim troškovima poslovanja (izbjegavanje posrednika u osiguranju), ali i činjenicom da su novine uvedene Zakonom o osiguranju omogućile budućim ugovarateljima osiguranja pravodobno upoznavanje s uvjetima i cjenicima osiguranja i olakšale odluku da plate premiju i tako sklope ugovor o osiguranju. No, da bi se ugovor o osiguranju mogao pravno valjano sklopiti običnim plaćanjem premije, moraju se ispuniti određene pretpostavke utvrđene ZOO-om, o čemu detaljnije u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Oblik (forma) sklapanja ugovora o osiguranju
  3. Ponuda osiguranja i prihvat ponude
  4. Trenutak sklapanja ugovora o osiguranju
  5. Prešutno sklapanje ugovora o siguranju
  6. Sklapanje ugovora o osiguranju plaćanjem premije
Hashtags:
#Osiguranje, #PremijeOsiguranja, #UgovorOOsiguranju, #ZOO