Sudjelovanje zajednice ponuditelja u postupku javne nabave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2022
Članak:
Sudjelovanje zajednice ponuditelja u postupku javne nabave
Stranica:
208.
Autor/i:
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

Gospodarski subjekti mogu sudjelovati u postupku javne nabave samostalno ili u nekoj formi koja uključuje suradnju s drugim subjektima na tržištu. Među tim zajedničkim nastupanjima svoje mjesto ima u nastupanje putem zajednice ponuditelja. Razlozi koji ih povezuju u zajednici ponuditelja mogu biti različiti.

  1. Uvod
  2. Zajednica gospodarskih subjekata
  3. Sadržaj dokumentacije o nabavi
  4. Ponudbeni list
  5. Sporazum ili Izjava o zajedničkom nastupu zajednice gospodarskih subjekata
  6. Jamstvo za ozbiljnost ponude
  7. Dokazivanje uvjeta tehničke i stručne sposobnosti
  8. Aktivna legitimacija za pokretanje upravnog spora
  9. Zaključno
Hashtags:
#Jamstvo, #JavnaNabava, #Sporazum, #Sposobnost, #ZajednicaPonuditelja