Isporuka uz naknadu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2022
Članak:
Isporuka uz naknadu
Stranica:
107.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Sažetak:

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s utvrđivanjem je li u konkretnom slučaju riječ o obavljenoj usluzi uz naknadu. U prvom slučaju trebalo je utvrditi smatra li se kazna naplaćena za nepropisno parkiranje u danim okolnostima naknadom za obavljenu uslugu. U drugom slučaju trebalo je utvrditi obavlja li kupac dobra uslugu uz naknadu dobavljaču tog dobra kada otklanja nedostatke te isporuke u okolnostima kada je, između ostaloga, isporuka tog dobra pokrivena jamstvom dobavljača.

  1. Uvod
  2. Presuda u predmetu C-90/20 Apcoa Parking Danmark A/S.
  3. Presuda u predmetu C‑605/20 Suzlon Wind Energy Portugal – Energia Eólica Unipessoal Lda
Hashtags:
#C-90/20, #C‑605/20, #IsporukeUzNaknadu, #PDV, #PresudeSudaEU, #SudskePresude