Aktualna pitanja korištenja godišnjeg odmora

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2023
Članak:
Aktualna pitanja korištenja godišnjeg odmora
Stranica:
156.
Autor/i:
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Sažetak:

Autorica u ovome članku razmatra pitanja koja se učestalo pojavljuju u aktualnoj praksi, a odnose se na korištenje godišnjeg odmora. Pravo na godišnji odmor jedno je od temeljnih prava radnika iz radnog odnosa.

S obzirom na to da su 1. siječnja 2023. godine stupile na snagu izmjene Zakona o radu, napominjemo kako navedenim izmjenama nije obuhvaćena materija godišnjih odmora pa je pravo na godišnji odmor i dalje uređeno nepromijenjenim čl. 76. – 85. Zakona o radu.

  1. Pravo na godišnji odmor
  2. Trajanje godišnjeg odmora
  3. Pravo na godišnji odmor u slučaju prestanka radnog odnosa
  4. Izračun razmjernog dijela godišnjeg odmora
  5. Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
  6. Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
  7. Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu
  8. Pravo na godišnji odmor radnika koji ima sklopljen ugovor o radu na nepuno radno vrijeme
  9. Odricanje od prava na godišnji odmor
Hashtags:
#GodišnjiOdmor, #GodišnjiOdmorRadnika, #Regres, #ZakonORadu