Pravo na godišnji odmor – najčešća pitanja iz prakse

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2021
Članak:
Pravo na godišnji odmor – najčešća pitanja iz prakse
Stranica:
171.
Autor/i:
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Sažetak:

U ovom se članku daju odgovori na najčešća pitanja poslodavaca i radnika u vezi s pravom na godišnji odmor, između ostaloga, i koje je minimalno trajanje godišnjeg odmora koje poslodavac mora omogućiti svojim radnicima, kako utvrditi točan broj dana godišnjeg odmora koji radnicima pripada i kako utvrditi godišnji odmor radniku kojemu prestaje radni odnos.

 1. Uvod
 2. Koje je minimalno (najkraće) trajanje godišnjeg odmora koje poslodavac mora omogućiti radniku?
 3. Može li se pravo na godišnji odmor utvrditi u duljem trajanju od onoga koje kao minimalno određuje Zakon o radu i na koji način?
 4. Što ako je trajanje godišnjeg odmora različito uređeno izvorima radnog prava?
 5. Kako utvrditi točan broj dana godišnjeg odmora koji pripada radniku?
 6. Uračunavaju li se dani blagdana, bolovanja i plaćenog dopusta u trajanje godišnjeg odmora?
 7. Ima li radnik u slučaju prestanka radnog odnosa pravo na puni ili razmjerni dio godišnjeg odmora?
 8. Što ako radnik kojemu prestaje radni odnos nije do kraja iskoristio godišnji odmor koji mu pripada?
 9. Kako se utvrđuje razmjerni dio godišnjeg odmora?
 10. Može li se radnik odreći godišnjeg odmora ili tražiti da mu poslodavac umjesto korištenja godišnjeg odmora isplati naknadu?
 11. Mora li radnik dva tjedna godišnjeg odmora iskoristiti „u komadu“?
 12. Može li radnik dio godišnjeg odmora koji nije iskoristio prebaciti i koristiti u sljedećoj kalendarskoj godini?
 13. Kako ostvaruju pravo na godišnji odmor oni radnici koji nisu mogli iskoristiti godišnji odmor zbog bolesti ili korištenja rodiljnih i roditeljskih prava?
 14. Ima li radnik koji je sklopio ugovor o radu na nepuno radno vrijeme pravo na godišnji odmor i u kojem trajanju?
Hashtags:
#GodišnjiOdmor, #GodišnjiOdmorRadnika, #NaknadaPlaće, #NeiskorišteniGodišnjiOdmor, #Regres