Nove oznake osobnih primanja u primjeni od 1. ožujka 2021.

Datum: 01.03.2021, Ponedjeljak
Autor: I.M.K.

U dokumentu Jedinstveni pregledu osnovnih modela „poziva na broj“ uz model HR69 ažuriran je Šifarnik vrste osobnih primanja, ostalih i povremenih davanja novim šiframa za isplatu plaće, ostalih i povremenih davanja.

Primjena novih oznaka vrste osobnih primanja, ostalih i povremenih davanja je od 1. ožujka 2021. godine, osim oznake 420 - Naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda koja je u upotrebi od siječnja 2021. te oznake 621 - Nacionalna naknada za starije osobe od veljače 2021. godine.

U nastavku dajemo pregled oznaka vrsta osobnih primanja, ostalih i povremenih davanja (masnim slovima su označene nove oznake):

OznakaVrste osobnih primanjaPrimanje zaštićeno od ovrhe u cijeloj svoti
100Osobno primanje isplaćeno u cijelostiNE
110Isplata dijela osobnog primanja - zaštićeni dioDA
120Osobno primanje umanjeno za zaštićeni dioNE
130Ugovor o djelu – zaštićeni dioDA
140Rad za vrijeme školovanja – zaštićeni dioDA
150Isplata dividendeNE
160Naknada članova Upravnog vijeća, Skupština, Nadzornih odboraNE
170Primanja od iznajmljivanja turističkih kapacitetaNE
180NajamNE
190Prijevoz – zaštićeni dioDA
191Topli obrok, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicimaDA
200Službeni put – zaštićeni dioDA
210Terenski dodatak, dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i i inozemstvu, dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu i dnevnice za službena putovanja - zaštićeni dioDA
220Naknada za odvojeni životNE
230Naknada za bolovanjeDA
240Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrheNE
250Naknada za prekovremeni rad, bonusi, stimulacije, ostale nagrade , do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicimaDA
260Regres, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicimaDA
270Božićnica, uskrsnica , do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicimaDA
280Dječji dar – zaštićeni dioDA
290Stipendije, nagrade, pomoć studentima/učenicima za opremu, knjige i ostaloDA
300Pomoć u slučaju stupanja u brakNE
310Pomoć u slučaju rođenja djeteta – zaštićeni dio DA
320OtpremninaNE
330Pomoć u slučaju smrti zaposlenika/člana obitelji zaposlenikaDA
340Naknada za bolovanje – zaštićeni dioDA
350Zakonsko uzdržavanje i naknade šteteDA
360Primanja po osnovi socijalne skrbiDA
361Sindikalne socijalne potporeDA
370Naknada za nezaposleneDA
380Doplatak za djecuDA
390Naknada za rad osuđenikaDA
400Rodiljne i roditeljske novčane potporeDA
410Sportske stipendije za sportaše s invaliditetomDA
420Naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogodaDA
431Primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranjuDA
432Potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada, DA
433Novčane naknada žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom DA
440Primanja po osnovi odličja i priznanjaDA
441Naknada za pričuvnike pozvane na izvršenje vojne obvezeDA
450Uplate Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvojuDA
451Pomorski dodatak I pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicimaDA
500KreditiNE
510Uzdržavanje djeteta (alimentacija)DA
600Mirovina isplaćena u cijelostiNE
610Mirovina - nezaštićeni dio NE
620Mirovina - zaštićeni dioDA
621Nacionalna naknada za starije osobeDA
640Potpore zbog invalidnosti – zaštićeni dioDA
650Doplatak za tuđu njegu i pomoćDA
660Isplata stambenog kreditaDA
690Ostala primanja izuzeta od ovrheDA
699Ostala osobna primanja koja nisu izuzeta od ovrheNE

Oznake osobnih primanja različite od 100 i 110 rabe se samo kad se druge vrste primanja samostalno isplaćuju. Kada se isplata npr. prijevoza, službenog putovanja, obavlja zajedno s plaćom, nije potrebno razdvajati isplate u posebne oznake osobnih primanja, nego se sve upisuje pod oznakom 100. Iznimke su isplate neoporezivih primanja na zaštićene račune.

Povratak na vijesti