Računovodstvo po ugovorima o reverzibilnom faktoringu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2020
Članak:
Računovodstvo po ugovorima o reverzibilnom faktoringu
Stranica:
155.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:

1. Uvod
2. Prezentiranje u bilanci
3. Prestanak priznavanja financijske obveze
4. Prezentiranje u izvještaju o novčanim tijekovima
5. Bilješke uz financijske izvještaje
6. Zaključak

Hashtags:
#Faktoring, #Računovodstvo