Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 5.2021, str. 47
Financiranje, složene transakcije i oporezivanje PDV-om
Autor: Mr. sc. Igor Materljan

U prosincu prošle godine Sud Europske unije donio je presudu u kojoj je izložio pojedinosti financijskog aranžmana kojim je Konzum ...

pip - 3.2021, str. 114
Inozemna sudska praksa i stajališta
Autor:

Porezno pravo PDV Odobravanje kredita ili faktoring slučaj Franck Zagreb Porezno pravo PDV Mjesto nastanka carinskog duga Porezno pravo ...

rrif - 8.2020, str. 155
Računovodstvo po ugovorima o reverzibilnom faktoringu
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

1 Uvod 2 Prezentiranje u bilanci 3 Prestanak priznavanja financijske obveze 4 Prezentiranje u izvještaju o novčanim tijekovima 5 Bilješke ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 5.2017, str. 144
Indosiranje mjenice
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.

Nakon sveopćeg prihvaćanja zadužnice kao primarnog financijskog instrumenta osiguranja plaćanja mjenica je izgubila tu ulogu kako za osiguranje obveza ...

pip - 2.2017, str. 107
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

I Porez na dodanu vrijednost Priznavanje rashoda i pretporeza kod poduzetnika koji grade nekretnine za prodaju na tržištu Primjene stope ...

Mišljenja
Porezni tretman naknade za obradu zahtjeva kod faktoringa
Četvrtak, 19.01.2017, 410-01/16-01/2709

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Oporezivanje PDV-om prodaje potraživanja temeljem ugovora o financijskom leasingu
Četvrtak, 17.11.2016, 410-19/16-01/165

Davatelj: Porezna uprava

pip - 9.2016, str. 97
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

I Porez na dodanu vrijednost Porezni tretman faktoringa i faktoringa koji uključuje otkup mjenice Vulkanizerske usluge Uvoz povijesnog vozila oldtimer ...

Mišljenja
Porezni tretman faktoringa i faktoringa koji uključuje otkup mjenice
Četvrtak, 07.07.2016, 410-19/15-01/420

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 6.2016, str. 40
Faktoring s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Mr. sc. Stjepan KOLAČEVIĆ, dipl. oec.

Faktoring je financijski i pravni posao u kojem faktor kupuje potraživanja od klijenta na temelju ugovora o faktoringu Autor u ...

rrif - 1.2015, str. 285
Ugovor o faktoringu u svjetlu novog Zakona o faktoringu
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC

Autor u ovome članku razmatra bitna i aktualna pitanja u vezi s ugovorom o faktoringu u svjetlu novog Zakona o ...

pip - 1.2015, str. 31
Upravljanje faktoring-društvom
Autor: Dragan ZLATOVIĆ, dipl. iur.

Donošenjem Zakona o faktoringu koji je stupio na snagu 31 srpnja 2014 u našem je pravnom sustavu još jedan neimenovani ...

Pror - 12.2014, str. 36
Knjigovodstveni sažetak promjena u proračunskom računovodstvu od 1. siječnja 2015.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

S obzirom na to da se od 1 siječnja 2015 u proračunskom računovodstvu primjenjuju neka nova pravila pri knjigovodstvenom iskazivanju ...

Pror - 12.2014, str. 28
Novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec

Od 1 siječnja 2015 primjenjuje se novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Njime se uvode novosti u proračunski ...

pip - 12.2014, str. 3
Ugovor o faktoringu
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC

Donošenjem Zakona o faktoringu koji je objavljen u Nar nov br 94 14 i koji je stupio na snagu 31 ...

rrif - 10.2014, str. 33
Računovodstveno i porezno motrište faktoringa
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.

Faktoring je pravni posao u kojemu pružatelj usluge faktoringa odnosno faktoring društvo kupuje predmete faktoringa na temelju ugovora o faktoringu ...

pip - 9.2014, str. 38
Prikaz novog Zakona o faktoringu
Autor: Dr. sc. Goran VOJKOVIĆ, dipl. iur.

Stupanjem na snagu Zakona o faktoringu koji je donesen na sjednici Hrvatskoga sabora 15 srpnja 2014 faktoring je iz kategorije ...

Vijesti
FAKTORING - Zakonsko uređenje
Četvrtak, 14.08.2014.

Prvi puta u Hrvatskoj donesen je Zakon o faktoringu Nar nov br 94 14 kojim se uređuje pružanje usluga u ...

rrif - 6.2012, str. 88
Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Ovim poreznim i računovodstvenim savjetima donosimo tek mali izbor odgovora iz bogate riznice RRiF ova iskustva u davanju odgovora proteklog ...

Mišljenja
Obračun poreza na dodanu vrijednost na otkup potraživanja koje banka obavlja inozemnom poduzetniku
Utorak, 15.05.2012, 410-01/11-01/1886

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porezni aspekt transakcija po računima u inozemstvu – national pooling
Srijeda, 25.01.2012, 410-01/11-01/2809

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak – ustup potraživanja za ugovoreni diskont
Četvrtak, 08.12.2011, 410-01/11-01/2470

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Obračun PDV-a na prodaju spornih potraživanja
Utorak, 08.11.2011, 410-19/11-01/157

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porezni tretman prihoda temeljem otkupa nedospjelih potraživanja
Utorak, 25.01.2011, 410-01/10-01/2272

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Oporezivanje PDV-om u poslovima faktoriranja
Četvrtak, 01.07.2010, 410-19/10-01/172

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 3.2010, str. 141
PDV na uslugu naplate potraživanja (faktoring)
Autor: Nevenka MORIĆ, dipl. oec.

Europska praksa i hrvatski propisiDonošenjem Izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodanu vrijednost Nar nov br 87 09 ...

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost – oporezivanje financijskih usluga - tumačenje
Četvrtak, 25.02.2010, 410-19/10-01/50

Davatelj: Porezna uprava

Web stranica
Propisi
Srijeda, 14.10.2009.

Pitanja i odgovori
„OBIČNA“ DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NE TREBAJU UVIJEK PRIJAVITI KREDITNE POSLOVE S INOZEMSTVOM
Petak, 01.05.2009.

Treba li društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) prijaviti pozajmicu dobivenu iz inozemstva?

rrif - 9.2008, str. 19
Računovodstvo dugotrajnih potraživanja
Autor: Jasna VUK, dipl. oec.

Dugotrajna potraživanja u ukupnoj imovini trgovačkog društva ponekad čine zanemariv dio ali je važno voditi brigu o njima jer će ...

rrif - 8.2008, str. 45
Faktoring – prodaja tražbina radi financiranja poslovanja
Autor: Tamara CIRKVENI, dip. oec.

S obzirom na tržišne uvjete i povećanu konkurenciju prodavatelji sve češće omogućuju odgode plaćanja prilikom kupnje roba i usluga svojim ...

Mišljenja
Obračun PDV-a na ugovorenu valutnu klauzulu u poslovima faktoringa
Utorak, 17.06.2008, 410-19/08-01/51

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
KREDITNI POSLOVI S INOZEMSTVOM
Četvrtak, 01.05.2008.

Obična društva s ograničenom odgovornošću ne trebaju uvijek prijaviti kreditne poslove s inozemstvom Treba li društvo s ograničenom odgovornošću ...

rrif - 9.2007, str. 129
Ugovor o faktoringu
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC

Faktor je prvobitno bio neka vrsta komisionara koji je kupcima u Americi prodavao robu uvezenu iz Europe davao jamstvo svom ...

pip - 8.2007, str. 3
Faktoring – pravna narav, specifičnosti, forfait
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC

U ovome članku autor razmatra posebnu pravnu problematiku vezanu za faktoring njegovo razgraničenje od sličnih instituta te ugovor o forfaitu ...